9 AYAT INSPIRASI DARI ALQURAN

9 ayat Al-Quran yang memberi inspirasi. Menguatkan semangat dan tekad. Bagi meneruskan perjuangan dakwah.

Pertama :
Dan Sungguh akan Kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
(Surah Al-Baqarah: 155)

Kedua :
Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.
(Surah Al-Baqarah: 172)

Ketiga :
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
(Al-Baqarah: 216)

Keempat :
Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
(Surah Al-Insyirah: 5-6)

Kelima :
Barangsiapa berhijarah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.
(Surah An-Nisa’: 100)

Keenam :
Barangsiapa bertakwa kepada Allah nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.
(Surah At-Talaq: 2-3)

Ketujuh :
Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)”. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.
(Surah Saba’: 39)

Kelapan :
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaaan yang ada pada diri mereka sendiri.
(Surah Ar-Ra’d: 11)

Kesembilan
Allah maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya. Dia memberi rezeki kepada yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang maha kuat  lagi maha perkasa.
(Surah Asy-Syura: 19)

Selamat beramal

Sumber : ilivislam.my

No Comments

    Leave a reply