AGAMA BUKAN PENGHALANG KEMAJUAN

Islam memandang pembangunan harus dimulai dengan perubahan individu yang juga disusuli dengan perubahan institusi. Tugas membangun dalam Islam adalah tugas yang mulia, bahkan melebihi tugas-tugas keagamaan yang bersifat ritual.

Umat Islam diperkenalkan oleh al-Quran sebagai ummatan wasathan (umat pertengahan) yang tidak larut dalam spiritualisme tetapi tidak juga hanyut dalam alam materialisme. Seseorang Muslim perlu memenuhi keperluannya dan mewarnai kehidupannya bukan mengikut cara malaikat, tidak juga ala binatang.

Agama yang dibawa oleh para Nabi yang isinya digambarkan dalam kitab-kitab suci adalah serangkaian tuntutan Tuhan untuk pembinaan dan pembangunan manusia serta dunianya.

Allah SWT berfirman:
“Kitab suci adalah petunjuk-petunjuk Tuhan untuk memberikan jalan keluar bagi masalah yang dihadapi manusia”.
(Surah Al-Baqarah: ayat 213)

Seringkali terdapat anggapan yang bertentangan di antara agama dengan ilmu pengetahuan atau perkembangan sains dan teknologi. Agama dikatakan menjadi penghalang terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Dalam waktu yang sama, muncul pula anggapan bahawa ilmu dan teknologi menjadi ancaman terhadap agama. Anggapan seperti itu juga pernah berkembang di Barat sehingga tercetus peperangan ilmu dan agama yang tidak berkesudahan. Saintis tersohor abad ke-20, Albert Einstein pernah berkata, ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah pincang.

Kita harus memaknakan ajaran Islam dengan makna yang proaktif dan progresif, tidak hanya pasif dan pasrah (meskipun kita tetap percaya pada takdir dan qada Allah). Takdir hendaknya difahami ketika usaha kita ternyata tidak berhasil. Kemudian barulah kita dibolehkan bertawakal, kalau sudah berikhtiar sebagaimana yang terkandung dalam hadis: “Ikatlah unta itu jangan dilepas begitu saja, baru kamu boleh bertawakal”.

Banyak sekali terjadi di mana kehidupan umat Islam dilandasi oleh ajaran Islam yang pemaknaannya sudah tidak lagi tepat. Demikian pula, bukan sedikit pemaknaan ajaran Islam itu sangat pasif dan menjadikan pasif pula dalam kehidupan, bahkan amat banyak menjadi penghalang terhadap kemajuan. Seolah-olah ia hanya berorientasi kepada kehidupan akhirat sahaja dan tidak ada kaitan dengan keduniaan.

Kita percaya ajaran Islam adalah yang terbaik dan sempurna. Yang menjadi masalah adalah pemahaman serta penyalahtafsiran umat Islam sendiri dalam mempraktikkan ajaran itu di muka bumi ini. Bermakna ada pemisahan antara ajaran dan praktik amalan bagi umat Islam. Allah SWT telah berfirman yang bermaksud:
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang maaruf (kebaikan) dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah”.
(Surah Ali-Imran: ayat 110)

Ayat ini harus membangkitkan kesedaran umat Islam untuk maju dan berdaya saing agar menjadi umat terbaik di dunia. Kemajuan di dunia tidak dapat dicapai tanpa usaha dan perjuangan yang kental serta berkualiti.

Ertinya, umat Islam akan menjadi umat terbaik di atas muka bumi jika mampu mewujudkan teladan terpuji dan penghindaran kemungkaran dengan landasan iman kepada Allah.

Oleh kerana itu, ketiga-tiga hal (Iman, Islam dan Ihsan) itu menjadi syarat untuk melahirkan umat yang terbaik. Sedangkan istilah ma’ruf sebenarnya mencakupi masalah keduniaan seperti sistem pendidikan, ekonomi, sosiobudaya, hukum, politik dan teknologi. Itu semua bukan hanya di atas kertas ujian tentang ajaran Islam, bukan pula hanya dihafal dalam musabaqah membaca al-Quran, namun harus diwujudkan oleh umatnya di muka bumi ini.

Memang wajah dunia harus berubah. Pengetahuan dan daya kreatif yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia telah membawa makhluk ini dapat mencipta perkara-perkara baru yang belum dikenali sebelumnya baik di darat, laut mahupun udara. Pengetahuan dan daya kreatif itu tidak dimiliki oleh para malaikat dan itulah antara lain yang menjadikan mereka tidak wajar menyandang fungsi khalifah yang disandang oleh manusia.

Dipetik dari buku Membumikan Erti Kasih Sayang oleh: Aziz Jamaludin Mhd. Tahir

No Comments

    Leave a reply