AL-AZHAR PELINDUNG UMAT ISLAM SEPANJANG ZAMAN

Sejak terbitnya matahari pada seribu tahun yang lalu, al-Azhar adalah rumah bagi kebangsaan rakyat dan mimbar bagi moderatisme Islam, dan pihak yang berdiri di barisan hadapan dalam melawan kezaliman. Berulang kali revolusi gerakan rakyat melawan pemimpin yang zalim bermula dari mimbarnya, berulang kali pula mimbar itu mendedahkan kebatilan dengan kebenaran.

Dr. Abdullah al-Najjar, Pusat Penyelidikan Ilmiah Islami di al-Azhar menyatakan bahawa al-Azhar adalah pemimpin bagi umat Islam dan tak ada yang dapat memalingkan Azhar dari peranannya memimpin umat Islam seantaro dunia. Ia merupakan anugerah Allah kepada Mesir agar menjadi contoh unggul dalam penyebaran agama Islam.

Perlu diingat al-Azhar bukan untuk Mesir saja. Al-Azhar melindungi umat dari pemikiran-pemikiran yang ekstrem dan menjadi pelindung dari serangan kelompok-kelompok yang menggunakan nama Islam dan yang berbicara dengan nama Islam namun tidak mengetahui makna yang hakiki tentang Islam itu sendiri.
Dr. Shalah Zaydan, Mantan Dekan Fakulti Syariah wa al-Qanun Universiti al-Azhar menyatakan bahawa Allah telah meredhai al-Azhar untuk menjadi sandaran yang sangat penting bagi umat muslim. Ia menyatakan bahawa kedudukan mulia milik al-Azhar telah tertanam di dalam hati dan pikiran, baik kaum muslimin mahupun kaum non-muslim, yang telah mengetahui kedudukan serta peranannya dalam bidang dakwah dan keilmuan.

Risalah Al-Azhar telah menyatukan umat Islam di barat dan di timur untuk bersama-sama menyebarkan pemikiran-pemikiran islam yang moderat dan toleran. Dari al-Azhar telah keluar orang-orang yang memegang tanggung jawab besar dalam memimpin umat islam, mengungkapkan nilai-nilai keislaman, dan menyebarkan fahaman yang benar tentang Islam sejak dahulu kala hingga saat ini.

Contohnya Imam al-Bushayri ketika kedatangan pasukan kolonial Perancis untuk menjajah Mesir, ia menghadap Napoleon Bonaparte dan memintanya untuk berdiri di hadapan lalu kemudian Imam al-Bushayri menamparnya dengan keras sebagai simbol penolakan yang keras terhadap perbuatannya menjajah rakyat Mesir, dan sebagai simbol yang mewakili suara seluruh rakyat Mesir dalam menghadapi penjajahan Perancis.

Seorang pemikir Kristian Koptik, Jamal As`ad menyatakan bahawa tidak ada yang dapat mengingkari peranan al-Azhar dalam memimpin umat Islam dalam berbagai krisis, dan al-Azhar mampu untuk melalui setiap krisis dan ujian yang menimpa umat. Dan al-Azhar telah memegang tanggungjawab yang diberikan oleh umat sepanjang sejarah. Ia pun mengingatkan bahawa semasa terjadi penjajahan dari pasukan kolonial Perancis di atas tanah Mesir, al-Azhar menjadi penentang utama sekaligus pelindung rakyatnya yang dizalimi.

Sumber: Akhbar Shaut al-Azhar edisi Jum`at, 30 Ogos 2013/Suara Al-Azhar

#TANWIR – Apakah sumbangan kita selaku umat Islam kepada masyarakat pada hari ini?

No Comments

    Leave a reply