Allah Membenarkan Ateis?

Akhir-akhir ini ada orang yang berpendapat bahawa (menjadi) orang atheis itu boleh, Allah tidak melarang, alasannya ayat al-Qur’an berbunyi “Tidak ada paksaan dalam beragama” (QS 2:256. Pendapat ini mengandungi dua kesalahan serius:

Pertama, jika orang boleh menjadi orang atheis bermakna Allah membolehkan orang mengingkari-Nya, menafikan-Nya, menentang-Nya, ini mustahil. Padahal, jangankan mengingkari atau menentang-Nya, menduakan-Nya atau mensekutukan-Nya atau mengakui adanya tuhan selain Allah saja adalah dosa besar dan di azab. Allah sama sekali tidak “membolehkan orang menjadi kafir atau atheis”, tapi (setelah kebenaran itu jelas) Allah mempersilahkan manusia “….barangsiapa ingin beriman silahkan, dan barangsiapa ingin menjadi kafir / atheis silahkan” (QS 18: 29).

Tapi, Allah juga memberi tahu jika anda memilih menjadi atheis niscaya akan menuai azab di neraka jahannam yang sangat pedih dan jika memilih beriman maka ia akan mendapatkan pahala syurga yang kekal abadi.

Kedua, tidak ada paksaan dalam beragama tidak bermakna bahawa setiap orang itu berhak untuk tidak beragama dan haknya itu dilindungi oleh Allah. Allah hanya melindungi hamba-Nya yang mahu berlindung melalui ketaatan dan ketaqwaan pada-Nya. “Tidak ada paksaan” maksudnya Allah Yang Maha Bijaksana memberi manusia akal untuk memilih dua jalan iaitu kesesatan atau ketaqwaan (QS.91:8).

Jika dia gunakan akalnya maka dia akan memilih petunjuk ketaqwaan, jika ia gunakan hawa nafsunya maka dia akan memilih kesesatan. Jadi beragama dalam Islam itu dengan kesedaran akal bukan dengan paksaan. Penggunaan akal dalam beriman inilah letak lojiknya aqidah Islam. maka Islam hanya boleh dianut oleh mereka yang sudah aqil baligh (dewasa).

Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi

http:insist.id

No Comments

    Leave a reply