Apabila Allah Berunding dengan Fir’aun

Suatu ketika Nabi Musa diutus oleh Allah untuk menemui Fir’aun untuk berunding untuk berdakwah dan memberi laluan untuk mengajak kepada jalan Allah dengan cara damai dan tanpa pertumpahan darah. Nabi Mussa lantas menjalankan perintah rab-nya tersebut. Ia memulai perundingan dengan sang raja yang terkenal ahli dalam ilmu sihir dan amat berkuasa.
“Tuhanku telah mengutusku kepadamu, maka jika kamu mahu beriman kepada-Nya, niscaya engkau akan berada dalam kenikmatan dan kebahagiaan selama 400 tahun, kemudian engkau pun mati dan selanjutnya masuk syurga,” tutur Nabi Musa dengan lembut.
Fir’aun pun terdiam sejenak. Sepertinya ia berfikir untuk bertolakansur tawaran Nabi Musa yang sekaligus menjadi musuhnya tersebut. Ia lalu berkata,
“Tunggulah hingga aku berunding dengan Haman.” jawab Fir’aun.
Haman adalah penasihat kepercayaan kerajaan Firaun. Ia adalah “tangan kanan” raja terkutuk itu. Ketika berunding, dan Fir’aun juga telah menceritakan ihwal kedatangan Nabi Musa kepadanya, Haman bertanya dengan memberi masukan kepada sang raja agar tetap berada di lembah kesesatan:
أتصير عبدا بعد أن كنت ربا؟
“Akankah engkau akan menjadi seorang hamba sahaya, setelah engkau menjadi tuhan, penguasa jagat alam raya?”
Benar saja, apa yang dikatakan penasihat licik itu serta merta dipersetujui. Sungguh, Haman layaknya Sengkuni dalam kisah Mahabarata. Ia begitu licik dan cerdik dalam hal mengatur taktik.
Syahdan, seluruh penyihir yang menjadi pengikut setia Fir’aun pun dikumpulkan. Tak ketinggalan bala tentera yang menjaga singgasana manusia tersombong sealam semesta itu pun juga ikut serta. Maka “musuh Allah’ itu pun berdiri congkak di atas singgasananya dan berkata:
أنا ربكم الأعلى
“Akulah tuhanmu yang paling tinggi. Tiada tuhan di atasku. dan tidak ada pula tuhan bagi kalian selainku”
Pada akhirnya, tepatnya 40 tahun setelahnya, Fir’aun yang terkutuk itu pun mati ditelan ganasnya debur gelombang ombak Laut Merah. Begitu hinanya, seluruh alam semesta mengutuknya dan tak  menyentuh jasad hinanya, apalagi menguburkannya. Maka maha benarlah firman Allah dalam Surah An Nazi’at ayat 25:
فأخذه الله نكال الأخرة و الأولى
“Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaaan di dunia.”
Menerusi kisah tersebut, dipetik hikmah bahawa kegiatan dakwah, mengajak ke jalan Allah sangat menekankan jalan perdamaian. Bahkan, kepada Fir’aun yang telah dengan jelas menyekutukan Allah dan berani mendakwa dirinyalah tuhan yang sesungguhnya-Allah tetap memerintahkan Nabi Musa untuk mencuba jalan perundingan dangan menawarkan apa yang telah disebutkan di atas.
Dalam ayat lain pun Allah juga pernah memerintah dua nabi bersaudara—Musa dan Harun—untuk datang berdakwah kepada fir’aun dengan bertutur kata yang lemah nan lembut. Dengan harapan ia akan sedar dan mendapat hidayah untuk takut kepada Allah (Lihat Surah Thaha ayat; 42-44).
Manusia memang hanya berhak menyampaikan dakwah, sementara hidayah murni menjadi hak prerogatif Allah. Manusia sekadar dapat berikhtiar, bukan penentu hasil. Sehingga jalan yang mestinya ditempuh biasa—tidak memaksa dan bersikap kasar. Wallahu a’lam.
www.nu.or.id

No Comments

    Leave a reply