Browsing All Posts By Tanwir Malaysia
PEMBUMIAN AQIDAH ASWJ DALAM MASYARAKAT NUSANTARA

PEMBUMIAN AQIDAH ASWJ DALAM MASYARAKAT NUSANTARA

Oleh: Prof. Dr Sudirman M. Johan Proses pembumian mazhab Ahlussunnah Wal Jama’ah ke lingkungan masyarakat Melayu Nusantara bersamaan dengan perkambangan Islam ke kawasan Asia. ...

Baca Lagi...
KEISTIMEWAAN PEMBACA AL-QURAN DI SISI ALLAH SWT

KEISTIMEWAAN PEMBACA AL-QURAN DI SISI ALLAH SWT

Al-Quran ialah Kitabullah terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan senjata paling mujarab, ubat yang paling mustajab dalam menyelesaikan segala permasalahan ...

Baca Lagi...
Siri 20 – Kejian

Siri 20 – Kejian

DISKUSI POLITIK BERADAB Tazkirah Siyasah - Siri 20 Kejian.  “Tidak ada suatu kata yang diucapkannya (manusia) melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap ...

Baca Lagi...
MENGEKALKAN NIKMAT KEAMANAN

MENGEKALKAN NIKMAT KEAMANAN

Dalam sejarah ketamadunan manusia telah menunjukkan betapa nikmat keamanan memberi sumbangan besar kepada kemakmuran dan kesejahteraan dunia. Keamanan bererti kita bebas dari ...

Baca Lagi...
AGAMA ORANG ARAB

AGAMA ORANG ARAB

KEBANYAKAN orang Arab menyahut seruan Nabi Ismail a.s ketika baginda a.s mengajak mereka kepada agama bapanya, Ibrahim a.s. Mereka menyembah Allah dan mengesakan-Nya serta ...

Baca Lagi...
PEMERINTAHAN DAN AMIRIAH DI TANAH ARAB

PEMERINTAHAN DAN AMIRIAH DI TANAH ARAB

APABILA membicarakan mengenai keadaan orang Arab sebelum kedatangan Islam, penulis berpendapat adalah perlu dibentangkan secara ringkas mengenai sejarah kerajaan, amiriah, ...

Baca Lagi...
SEKOLAH UNGGULAN BERASASKAN SIRAH NABAWIYAH

SEKOLAH UNGGULAN BERASASKAN SIRAH NABAWIYAH

Islam adalah merupakan agama yang kaffah. Masalah pendidikan dalam Islam mendapat perhatian yang utama. Justeru untuk mendapatkan model sekolah yang unggul dan terbaik  kita boleh ...

Baca Lagi...
WASPADA ULAMA SU’

WASPADA ULAMA SU’

Menurut Al Ghazali salah satu kemunduran umat Islam berpunca daripada kelemahan ulama. Ulama yang tidak lagi berperanan sebagai pewaris Nabi yang gigih berjuang untuk Islam di ...

Baca Lagi...
SEKULARISME

SEKULARISME

Fahaman yang berorientasikan keduniaan disebut sebagai sekularisme. Fahaman ini muncul sebagai hasil daripada Zaman Kesedaran di Eropah yang bersemangat anti agama. Orang yang ...

Baca Lagi...
KEDUDUKAN TANAH ARAB DAN KAUMNYA

KEDUDUKAN TANAH ARAB DAN KAUMNYA

PADA dasarnya, perbincangan berkaitan sirah nabawiyyah adalah pernyataan yang mengisahkan mengenai risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia. Dengan risalah ini, ...

Baca Lagi...