AWAS! KITA MENUNGGU SAAT UNTUK DIHANCURKAN

PERULANGAN sejarah membolehkan kita memahami bahawa kebangunan dan keruntuhan sesebuah tamadun atau peradaban banyak bergantung kepada apa yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat kita sekarang sedang berpecah akibat perbezaan politik. Mereka lupa ancaman Tuhan yang amat dashyat bagi mereka suka hidup dalam keadaan bepecahbelah.

Macam-macam bentuk ancaman dalam Al-qur’an. Ancaman bagi orang orang yang tamak terhadap dunia . Orang yang berbuat makar (berbangga diri). Ancaman kepada kaum-kaum terdahulu. Kehancuran kaum Bani Israil kerana tidak mengikuti ajaran Allah. Kaum A’ad kerana mendustakan kebenaran. Kisah luth as dengan kaumnya yang durhaka kepada Allah SWT. Ancaman bagi orang-orang yang murtad dan memutus silaturahim. Ancaman Pemimpin yang zalim. Seksaan orang yang berzina. Seksaan meninggalkan sembahyang.

Lindungilah diri kamu dari dosa-dosa besar yang dapat merosak hubungan masyarakat. Jauhilah sikap enggan berjihad di jalan Allah perpecahan dan rasa malas melaksanakan kewajiban melakukan amar makruf nahi munkar. Kerana, akibat buruk dari dosa itu akan menimpa semua orang, tidak hanya orang  yang berbuat kejahatan saja. Yakinlah bahawa seksa Allah di dunia dan akhirat itu amatlah keras”. ( Al-Anfal 25)

Katakanlah juga “hanya Allah yang kuasa menimpakan azab yang boleh datang dari arah atas dan bawah kamu, atau menimbulkan permusuhan di antara kamu, hingga menjadi kumpulan kumpulan yang berpecah-belah dan saling menyakiti. “ lihatlah, bagaimana bukti-bukti itu menunjukkan kekuasaan dan keberkahan kami sendiri untuk disembah. Semoga mereka mahu merenungkannya dan memahami kebenaran”.  (Al-An’am 65)

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ibn abbas menjelaskan bahawa, yang dimaksudkan dengan azab dari atas adalah seksaan kerana kekejaman para pemimpin, kezaliman para pembesar negara atau keserakahan orang kaya yang tamak. Manakala azab dari bawah adalah kekejaman atau kejahatan yang dilakukan oleh rakyat biasa berupa rusuhan, kekacauan, pembunuhan, dan pencurian. Sedangkan azab daripada sesama kita adalah perpecahan yang menimbulkan perbezaan sesama, saling membunuh, saling menyerang dan saling membinasakan.

Berpegang teguhlah kepada agama Allah dan tetaplah bersatu. Janganlah berbuat sesuatu yang mengarah kepada perpecahan. Renungkanlah karunia Allah yang diturunkan kepada kamu pada masa jahiliah, ketika kamu masih saling bermusuhan. Saat itu Allah menyatukan hati kamu melalui islam, sehingga kamu menjadi saling mencintai. Saat itu kamu berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dengan islam. Dengan penjelasan yang baik seperti itulah, Allah selalu menerangkan pelbagai jalan kebaikan untuk kamu tempuh. (Ali-Imran 103)

Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang meremehkan prinsip al-amru bil ma’ruf wa an-nahyu a’n-il munkar  yang merupakan faktor keberadaan kamu dalam kebenaran dan kebaikan, mereka yang melakukan hal itu menjadi terpecah ke dalam beberapa kelompok dan saling berselisih dalam masalah agama setelah didatangkan keterangan yang jelas mengenai kebenaran. Mereka yang berpecah dalam perselisihan itu akan mendapatkan siksa yang sangat besar. (Al- Imran 105)

Mereka yang mengatakan hal itu dengan maksud untuk menghalang orang lain supaya tidak mengikuti rasulullah. Sebagai akibatnya, mereka di seksa pada hari kiamat kerana kezaliman mereka sepenuhnya, mereka juga menerima seksa. Sebahagian menusia telah tertipu dan terpedaya oleh mereka sehingga tersesat tanpa arah. Perhatikanlah, wahai orang yang mendengar keburukan dosa-dosa yang mereka perbuat. Betapa pedihnya hukuman itu. (An-Nahl 25)

Jika kami telah menetapkan di lawhil mahfudz untuk memusnahkan penduduk sebuah kampung sesuai dengan kebijaksanaan kami, maka kami menjadikan orang orang yang hidup mewah sebagai penguasa di situ. Kemudian mereka membuat kerosakan keluar dari kebenaran dan diikuti secara membati buta oleh orang lain sebelum jelas segalanya. Dengan begitu semuanya berhak menerima hukuman kemudian kami binasakan dengan kejam. (Al-Isra’ 16)

Barangsiapa mencari kehidupan dunia yang fana dan bekerja untuknya dengan segala dayaupaya, tetapi ia tidak percaya kepada hari  akhir serta tidak menunggu balasan hari kiamat, niscaya kami segerakan baginya didunia kelapangan dan memudahkan hidup sesuai kehendak kami. Ini bagi orang yang menghendaki balasannya di segerakan. Kemudian di akhirat, kami sediakan baginya neraka jahannam. Dia akan merasakan panasnya api dalam keadaan tercela kerana perbuatannya dulu. Dia pun menjadi binasa dan terusir dari rahmat Allah. ( Al-Isra’18)

Kami laksanakan ketetapan kami terhadap kaum Bani israil yang telah kami catat dalam lawhil mahfuzd, bahawa mereka akan membuat kerosakan di baitul maqdis sebanyak dua kali. Masing masing di tandai dengan tersebarnya kezaliman ditinggalkannya hukum hukum taurat, dan dibunuhnya para nabi dan saling membantu dalam kejahatan. Allah akan memperluas kekuasaan kamu yang membuat kamu semakin sombong dan zalim. (Al-Isra 4)

Sedangkan kaum tsamud dan kaum a’ad telah mendustakan hari kiamat yang mengejutkan semua mahkluk kerana kedahsyatannya? Kaum tsamud dibinasakan dengan peristiwa yang luar biasa dahsyat. Sedangkan kaum A’ad dibinasakan dengan angin kencang yang sangat sejuk. Allah menimpakan angin tersebut kepada mereka selama tujuh hari delapan malam secara terus menerus. Kamu akan melihat, di tempat angin itu bertiup, mereka mati bagaikan pangkal pangkal pokok yang telah lapuk bagian dalamnya. ( Al Haqqah 6-8)

Kaum luth disaat menolak seruan untuk mengagungkan Allah dan meninggalkan perbuatan musyrik kerana telah mendustakan para rasul. Ingatkanlah kaummu, wahai Muhammad, tatkala luth, saudara dan besan kaumnya berkata kepada mereka, “wahai kaumku, tidakkah kamu takut akan azab Allah? Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu untuk menyampaikan agama yang benar dan aku dapat di percaya untuk menyampaikan agama ini. Maka hindarilah azab Allah, dan ikutilah seruanku kepadamu. Aku tidak mengharap balasan kamu saat menyampaikan dakwahku ini. balasanku semata-mata dari sang penguasa dan pemelihara alam semesta. Luth menjawab” apakah kamu lebih menikmati mencampuri lelaki daripada perempuan? Luth bermaksud mencela perbuatan keji yang biasa mereka lakukan. Dan mengapa lanjut luth? “ kamu meninggalkan isteri isteri yang halal yang diciptakn Allah untuk kesenangan kamu? Bahkan kamu telah  melakukan semua kemaksiatan, mereka itu adalah kaum yang kezalimannya telah melampaui batas. ( Asyuara 160-165)

Diharamkan di atas kamu memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Harta orang lain itu tidaklah halal bagi kamu kecuali jika diperoleh melalui cara-cara yang ditentukan Allah seperti pewarisan, hibah dan transaksi,jual beli yang benar dan sah yang diperbolehkan. Terkadang ada orang yang menggugat harta saudaranya secara tidak benar. Untuk mendapatkan harta saudaranya itu, ia lakukan dengan cara menggugat di hadapan hakim dengan cara memberi saksi dan bukti yang tidak benar, atau dengan memberi harta suap yang keji. Maka perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang sangat buruk yang akan dibalas dengan balasan yang sangat buruk pula. ( Al-Baqarah 188)

Wahai orang orang beriman, janganlah kamu mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kamu diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara baik (ridho). Janganlah kamu menjerumuskan diri kamu dengan melanggar perintah perintah tuhan. Jangan pula kamu membunuh orang lain, sebab kamu semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kamu. (An-Nisa 29)

Mereka adalah orang orang yang dijauhkan Allah dari rahmatNya, ditulikan telinganya sehingga tidak dapat mendengar kebenaran dan dibutakan penglihatannya sehingga tidak melihat jalan petunjuk. Apakah mereka buta sehingga tidak dapat memahami petunjuk Al-qur’an? Atau apakah hati mereka tertutup untuk merenunginya. (Muhammad 23-24)

Sifat orang-orang mukmin itu berlawanan dengan sifat buruk orang-orang musyrik. Orang orang musyrik tidak menepati janji Allah yang secara fitrah telah mereka ucapkan dahulu. Mereka melawan fitrah dan akal mereka sendiri dengan menyembah batu-batu yang tidak dapat mendatangkan keuntungan dan kerugian apa-apa. Mereka juga telah melanggar perjanjian mereka dengan sesama manusia, kemudian memutus tali kasih sayang dengan mereka, dan tali perhubungan mereka dengan Allah. mereka tidak mematuhi perintah perintah Allah dan tidak mengesakannya dalam beribadah. Mereka juga melakukan perusakan di muka bumi ini dengan melancarkan sikap permusuhan dan tidak memperbaiki serta memanfaatkan sumber daya alam. Allah swt sungguh tidak menyukai kesia-siaan dan perusakan. (Al-Ra’ad 25)

Barang siapa yang membunuh seorang muslim secara sengaja dengan maksud mengadakan permusuhan, dan ia membenarkan tindakannya itu, maka balasan bagi mereka adalah neraka jahannam. Ia akan kekal di dalamnya, Allah pun akan murka kepadanya dan menjauhkannya dari kasih sayangNya. Allah akan mempersiapkan baginya seksa yang sangat pedih di akhirat nanti. Sebab, pembunuhan merupakan kejahatan terbesar yang ada di dunia. (An-Nisa 93)

Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan diatas api. Dan dengan rasa penuh sesal, mereka mengatakan, Alangkah baiknya, kalau sewaktu dulu kami mentaati Allah dan rasulNya”. Mereka memohon dengan mengatakan “Wahai tuhan, kami hanya mengikuti para pemimpin dan pembesar kami dalam usaha mengingkari-Mu dan Rasul-Mu, lalu mereka menjauhkan kami dari jalan lurus. Wahai Tuhan kami, lipatgandakanlah seksaan mereka. Usirlah mereka dari rahmatmu sejauh jauhnya, sebanding dengan kejahatan yang telah mereka perbuat. (Al-Ahzab 66-68)

Diantara ketentuan hukum itu adalah hukum wanita dan laki-laki yang berzina. Sebatlah masing-masing mereka seratus kali sebatan. Dalam melaksanakan ketentuan hukum itu, kamu tidak perlu merasa terhalangi oleh rasa iba dan kasihan, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebab, dampak iman adalah mendahulukan perkara Allah daripada perkara manusia. Pelaksanaan hukum sebat  itu hendaknya dihadiri oleh sekelompak ummat islam, agar hukuman itu menjadi pelajaran yang membuat orang lain jera, selain mereka berdua jera. ( An-Nur 2)

Maksudnya adalah kejahatan dalam syariat agama islam merupakan larangan-larangan yang tidak dibolehkan dengan ancaman hukuman had atau ta’zir (pengusiran). Larangan-larangan itu boleh berupa tindakan mengerjakan sesuatu yang dilarang atau tindakan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Alasan pengharaman larangan-larangan itu adalah bahawa tindakan pelanggaran larangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan salah satu dari lima mashlahat/kepentingan yang diakui dalam syariat, yaitu:

  1. Memelihara jiwa
  2. Memelihara agama
  3. Memelihara akal minda
  4. Memlihara harta kekayaan
  5. Memelihara kehormatan

Sesudah orang-orang pilihan itu, datanglah generasi generasi yang tidak mengikuti petunjuk mereka. Generasi tersebut meninggalkan sembahyang,dan tidak mahu mengambil manfaat dan petunjuk dari sembahyang serta bergelimang dalam kemaksiatan. Kelak, mereka akan menerima balasan berupa kesesatan mereka didunia dan di akhirat. Tetapi mereka yang segera bertaubat, beriman dan beramal sholeh, sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga, dan pahala mereka tidak akan terkurangi sedikit pun.  (Maryam 59-60)

Dan disebutkan dalam ayat lain yang bermaksud :

Maka kemalangan besar bagi ahli-ahli sembahyang, yaitu mereka yang lalai daripada menyempurnakan sembahyang mereka. (Al Ma’aun 4-5)

Dalam hal ini ibnu abbas ra berkata : “adapun yang dinamakan wail (dalam perkataan “wailull lilmushollin”) itu adalah suatu wadi (tempat yang dalam antara dua gunung di dalam api neraka)  jahannam. Dan wadi itu, suatu tempat kediaman bagi orang yang suka mentakhirkan sembahyang daripada waktunya terutama orang yang selama-lamanya meninggalkan sembahyang.

Dan riwayat lain menerangkan juga bahwa nabi Muhammad saw bersabda yang bermaksud: “tiada dapat dibezakan antara orang yang munafik melainkan orang yang meninggalkan sembahyang. Jika sekiranya ia meninggalkannya dengan mengingkari tentang wajibnya, maka dia adalah kafir (yang nyata, kerana orang munafik itu pada zahirnya islam tetapi batinnya kafir)

Dan ada lagi riwayat dari Rasulullah saw

Maksudnya “sesiapa yang memudah-mudahkan dan meringankan sembahyang akan diseksakan oleh allah taala dengan lima belas seksaan. Enam seksaan di dalam dunia, tiga seksaan pada waktu matinya, tiga seksaan waktu di dalam kuburnya dan tiga seksaan waktu bertemu dengan tuhannya pada hari kiamat.

Tamadun tinggi yang dihasilkan oleh masyarakat Pompeii pada abad ke-8 Sebelum Masihi akhirnya musnah tiga kurun kemudiannya kerana masyarakat tersebut mengetepikan nilai-nilai moral. Kemusnahan tamadun dan pencapaian budaya bangsa tersebut adalah disebabkan budaya yang mereka hasilkan.

Permulaannya mereka mencipta budaya kesungguhan, kerja kuat demi untuk survival, tetapi bila mencapai kemuncaknya, mereka mula mengetepikan nilai-nilai tersebut sehingga terlupa bahawa nilai-nilai yang berlawanan itulah yang menghancurkannya.

Masyarakat Pompeii menemui kehancuran apabila dilaknat oleh Tuhan kerana menjadikan hubungan seks bebas dan luar tabii sebagai budaya. Tinggalan sejarah masih kedapatan dalam keadaan pelaku seks sesama jantina menjadi batu. Peristiwa tragik itu telah menyebabkan 20,000 orang penduduk lenyap. Debu-debu terus menyelinapi setiap penjuru kota termasuk membungkus setiap bangunan, artifek dan hasil seni.

Berasaskan pengamatan sejarah, kesinambungan budaya dan nilai moral adalah prasyarat yang mampu mempertahankan sesuatu peradaban. Meskipun peradaban Islam pernah suatu ketika muncul dalam pentas sejarah manusia mengambil alih peradaban Barat, tetapi kerana berlakunya konflik dalaman akhirnya menyebabkan ia mudah runtuh.

Persoalan kehidupan masyarakat harus ditangani secara lebih berkesan melalui pendekatan moral. Tanpa mengambil penekanan kuat terhadap pertimbangan moral, akan menyebabkan tamadun yang tercipta turut menghadapi masalah dan tidak bertahan lama.

Membiarkan masalah moral bermaharajalela mendekatkan waktu kehancuran sesebuah umat. Sejarah telah membuktikan bahawa tamadun dan Empayar Romawi yang begitu hebat telah runtuh dan ditelan zaman akibat kepincangan moral yang parah dalam masyarakat dan negara.

Demikian juga yang berlaku ke atas tamadun Barat hari ini yang meletakkan kepentingan kebendaan dan duniawi semata-mata. Realiti ini telah menyedarkan mereka peri pentingnya agama dalam menyelesaikan masalah moral yang mereka hadapi.

Para ulama berpendapat bahawa akhlak luhur merupakan pangkal kebaikan hidup di dunia dan akhirat.

Catatan: Muhammad Jibril

No Comments

    Leave a reply