Kategori: Dunia Islam
POLITIK WANG JEJAS AKIDAH

POLITIK WANG JEJAS AKIDAH

Nabi Muhammad SAW pernah diberi gelaran ‘Al-Amin’ kerana ketinggian sifat integriti dan akauntabiliti baginda menjalankan tanggungjawab sebagai utusan Allah SWT yang mengajak ...

Baca Lagi...
SALAH TAFSIR TERHADAP AJARAN ISLAM

SALAH TAFSIR TERHADAP AJARAN ISLAM

Dahulu umat Islam adalah umat yang bersatu. Mereka adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di bumi ini. Mereka telah membentuk tamadun yang tiada tolok bandingnya. Namun, ...

Baca Lagi...
POLITIK: BERKATA MANIS TETAPI HATI BUSUK

POLITIK: BERKATA MANIS TETAPI HATI BUSUK

Masyarakat Melayu yang diikat dengan nilai-nilai Islam sentiasa menjaga tutur kata kerana mereka percaya dengan menggunakan bahasa yang baik akan membentuk masyarakat yang ...

Baca Lagi...
Menemukan Wajah Baru Moderasi Islam

Menemukan Wajah Baru Moderasi Islam

Moderasi atau dalam bahasa arab berarti wasathiyyah mempunyai beberapa padanan makna, yakni i’tidal, tawazun, iqtishad, kesemuanya mempunyai titik tekan yang sama, yakni keadilan ...

Baca Lagi...
Memahami Puisi, Menyelami Dunia Sufi

Memahami Puisi, Menyelami Dunia Sufi

Ketika Syekh Siti Jenar didatangi para prajurit kerajaan yang akan menangkapnya, terjadi dialog. Para prajurit bertanya, "Apakah Syekh Siti Jenar ada?" Syech Siti Jenar menjawab, ...

Baca Lagi...
Pekik Fanatik

Pekik Fanatik

Makin tinggi ilmu seseorang, makin besar rasa toleransinya. ~  Gus Dur Tidak ada ruang yang bisa dimasuki akal sehat di kepala seorang fanatik. ~  Napoleon Bonaparte  Denis ...

Baca Lagi...
Perspektif Sufisme tentang Binatang, Manusia dan Malaikat

Perspektif Sufisme tentang Binatang, Manusia dan Malaikat

Di dalam kitab al-Maqshad al-Asna Syarh Asma’ Allah al-Husna, al-Ghazali menjelaskan kualitas kedekatan seorang manusia dengan Allah Swt. Menurutnya, kedekatan itu adalah ...

Baca Lagi...
Tafsir Sufi dan Sejarah Singkatnya

Tafsir Sufi dan Sejarah Singkatnya

Sufi berasal dari berbagai kata sehingga maknanya pun beragam. Ada yang mengatakan bahwa kata itu berasal dari shuf (bulu dombal/wol). Ada juga yang mengatakan bahwa kaum sufi ...

Baca Lagi...
Ragam Paham Kesufian di Nusantara

Ragam Paham Kesufian di Nusantara

Dalam catatan sejarah disebutkan, Islam yang datang di pulau Jawa adalah Islam sufi yang dengan mudah diterima serta diserap ke dalam sinkretisme Jawa. Melalui jalur asimilasi dan ...

Baca Lagi...
Antara Sufi dan Wahabi

Antara Sufi dan Wahabi

Selama kurang lebih dua tahun saya belajar ilmu Tasawuf kepada Syekh Yusri—salah seorang ulama besar al-Azhar yang juga ahli dalam bidang Hadits dan Fikih—saya semakin yakin ...

Baca Lagi...