Kategori: Ensiklopedia
MUHAMMAD SEBAGAI ROLE MODEL KORPORAT

MUHAMMAD SEBAGAI ROLE MODEL KORPORAT

Salah satu faktor yang menyebabkan umat Islam ketinggalan dalam dunia perniagaan ialah disebabkan prinsip-prinsip Islam mengenai ekonomi telah diabaikan. Konsep dan teori-teori ...

Baca Lagi...
KARBALA: MENGINGATI 10 MUHARAM

KARBALA: MENGINGATI 10 MUHARAM

Muharam mempunyai tradisi panjang sebagai bulan suci dalam Islam. Misalnya, pada 16 Muharam, kiblat dialihkan dari Jerusalem (Baitulmaqdis) ke Mekah. Daripada kalangan penganut ...

Baca Lagi...
SEJARAH MEMBERIKAN “TELADAN” DAN “KEPUTUSAN”

SEJARAH MEMBERIKAN “TELADAN” DAN “KEPUTUSAN”

ADA di kalangan sesetengah pihak nampaknya ‘tidak merestui’ usaha menjadikan sejarah sebagai mata pelajaran teras dan syarat lulus dalam peperiksaan SPM kerana pendidikan sejarah ...

Baca Lagi...
HANYA KEBAIKAN YANG KITA BERI

HANYA KEBAIKAN YANG KITA BERI

Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: "Seorang Mukmin seperti pohon yang ditanam, setiap masa angin kerap meniupnya. Seorang Munafik ibarat tanaman padi, ia tidak akan ...

Baca Lagi...
MANUSIA PERTAMA TEMUI PUSINGAN PEREDARAN DARAH

MANUSIA PERTAMA TEMUI PUSINGAN PEREDARAN DARAH

Beberapa ilmu perubatan moden yang mencapai kecemerlangan hari ini diterokai oleh para sarjana dan ilmuwan Islam. Sebahagian daripada ilmu-ilmu itu diteruskan oleh generasi ...

Baca Lagi...
IJBAR DALAM PERKAHWINAN: MENGEKANG KEBEBASAN WANITA?

IJBAR DALAM PERKAHWINAN: MENGEKANG KEBEBASAN WANITA?

FENOMENA perkahwinan seorang anak perempuan dengan lelaki pilihan ibu bapa mungkin sudah jarang terjadi pada masa sekarang berbanding zaman dahulu. Namun demikian, kejadian ...

Baca Lagi...
IMAN + AMANAH = AMAN

IMAN + AMANAH = AMAN

Secara etimologi, kata-kata iman, amanah dan aman,  berasal dari akar kata yang sama, iaitu ‘hamzah, mim’, dan ‘nun’ yang memiliki makna asal ‘aman / sejahtera’, ‘tenteram’, ...

Baca Lagi...
BERDAKWAH TIADA HENTI

BERDAKWAH TIADA HENTI

Urwah Ibn Mas’ud Ats Tsaqafi datang menghadap Rasulullah s.a.w, menyampaikan hasrat dan kesediaannya untuk berdakwah, menyebarkan Islam kepada kaumnya, Bani Tsaqif di Thaif. Kata ...

Baca Lagi...
TEOLOGI KEMANUSIAAN

TEOLOGI KEMANUSIAAN

Kata “Teologi Kemanusiaan” barangkali tidak selalu didengar, kerana kata “teologi” tidak dapat tidak akan dikaitkan dengan Tuhan; “teologi ketuhanan,” bukan dikaitkan dengan ...

Baca Lagi...
PENDETA ZA’BA

PENDETA ZA’BA

PENDETA  Za`ba atau Zainal Abidin bin Ahmad merupakan  salah seorang  daripada tokoh pemikir Muslim Melayu  yang  muncul  pada akhir  abad ke-13 H / 19 M dan awal abad ke-14 H / ...

Baca Lagi...