Kategori: Ensiklopedia
TARIKH HIJRAH

TARIKH HIJRAH

Islam mengikut tarikh hijrah dikira sejak hijrah Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah (622M). Pengiraan hari dan bulan Hijrah adalah berdasarkan peredaran bulan. Oleh sebab itu, tarikh ...

Baca Lagi...
PENDAMAIAN

PENDAMAIAN

“Perdamaian “ atau “damai”, dalam bahasa Al-Quran, biasa ditunjuk dengan kata salam. Kata ini terulang dalam Al-Quran sebanyak 42 kali, dalam berbagai konteks. Di luar Al-Quran ...

Baca Lagi...
INFAQ DAN NAFKAH

INFAQ DAN NAFKAH

NAFKAH Perkataan “NAFKAH” berasal daripada bahasa Arab, al-nafaqah yang mempunyai satu kata dasar dengan infak yang bererti “belanja” atau “pengeluaran wang”. Dari segi istilah, ...

Baca Lagi...
TAURAT

TAURAT

TAURAT IALAH KITAB SUCI yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s. Kitab ini diturunkan oleh Allah S.W.T. untuk menjadi petunjuk baginya dan bagi Bani Israel. Kitab suci ini adalah ...

Baca Lagi...
SYAITAN

SYAITAN

“Jin kafir” juga sebagai syaitan atau iblis. Dari segi bahasa, kata “syaitan“ (Arab) berasaldaripadabahasaIbrani yang bermaksud “ lawan” atau “musuh”. Ada pula yang mengatakan ...

Baca Lagi...
SAMARRA

SAMARRA

Baghdad pernah dijadikan oleh kerajaan Abbasiyah sebagai pusat pemerintahan. Kota itu bernama Samarra yang berasal daripada kata Surur Man Ra’a, seperti yang tertulis pada ...

Baca Lagi...
KASIDAH (QASIDAH)

KASIDAH (QASIDAH)

Salah satu jenis muzik dan sastera tertua dalam Islam ialah qasidah. Bahkan jika dikaji dari sejarahnya, seni ini telah ada sebelum kedatangan Islam. Orang Arab  memilik cita rasa ...

Baca Lagi...
JUDI

JUDI

Sejak lama dahulu, permainan judi telah dikenal oleh manusia. Pada zaman Jahiliah, masyarakat Arab sangat gemar bermain judi. Mereka menyebut permainan itu sebagai al- Masyir. ...

Baca Lagi...
DAULAH UTHMANIYAH

DAULAH UTHMANIYAH

Pada abad pertengahan, muncul kerajaan Islam yang berpusat di Turki dan merupakan salah satu daripada tiga kerajaan besar Islam pada masa itu selain Safawiyah dan Moghul. Kerajaan ...

Baca Lagi...
AL ANTAKI

AL ANTAKI

Al-Antaki atau nama lengkapnya adalah Daud bin Umar al-Darir al-Antaki. Beliau lahir di Antiokia sebagai putera Kais (ketua) dari Karyat Sidi Habib al-Najjar. Sebagai seorang ...

Baca Lagi...