Kategori: Ensiklopedia
BERDAKWAH TIADA HENTI

BERDAKWAH TIADA HENTI

Urwah Ibn Mas’ud Ats Tsaqafi datang menghadap Rasulullah s.a.w, menyampaikan hasrat dan kesediaannya untuk berdakwah, menyebarkan Islam kepada kaumnya, Bani Tsaqif di Thaif. Kata ...

Baca Lagi...
TEOLOGI KEMANUSIAAN

TEOLOGI KEMANUSIAAN

Kata “Teologi Kemanusiaan” barangkali tidak selalu didengar, kerana kata “teologi” tidak dapat tidak akan dikaitkan dengan Tuhan; “teologi ketuhanan,” bukan dikaitkan dengan ...

Baca Lagi...
PENDETA ZA’BA

PENDETA ZA’BA

PENDETA  Za`ba atau Zainal Abidin bin Ahmad merupakan  salah seorang  daripada tokoh pemikir Muslim Melayu  yang  muncul  pada akhir  abad ke-13 H / 19 M dan awal abad ke-14 H / ...

Baca Lagi...
SI YAHUDI YANG MEMPERAKUI KEADILAN ISLAM

SI YAHUDI YANG MEMPERAKUI KEADILAN ISLAM

“Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) kitab (al-Quran) dengan membawa kebenaran, supaya engkau menghukum di antara manusia menurut apa yang Allah telah tunjukkan ...

Baca Lagi...
HIDAYAH

HIDAYAH

Dalam menjalani kehidupan, manusia memerlukan hidayah supaya tidak berada di jalan yang dimurkai Allah S.W.T. atau jalan yang sesat (Q.1:7). Hidayah  secara harfiah bererti ...

Baca Lagi...
TANDA HAJI MABRUR

TANDA HAJI MABRUR

Haji adalah rukun Islam kelima dan terakhir yang diwajibkan oleh Allah SWT ke atas kaum Muslim yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dan memenuhi syarat-syaratnya, paling ...

Baca Lagi...
ANTARA GURU YUSUF AL QARDHAWI

ANTARA GURU YUSUF AL QARDHAWI

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Beliau merupakan salah seorang ulama Al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di Fakulti ...

Baca Lagi...
IBADAH HAJI BANGUNKAN PERADABAN UMAT ISLAM

IBADAH HAJI BANGUNKAN PERADABAN UMAT ISLAM

Ibadah haji seringkali dikatakan sebagai panggilan atau jemputan untuk mengunjungi Rumah-Nya. Ia mengisyaratkan bahawa semua manusia telah mendapat panggilan dan semua dituntut ...

Baca Lagi...
BIDA’AH HASANAH

BIDA’AH HASANAH

Islam tidak pernah menolak amalan turun-temurun yang telah menjadi `uruf' (budaya yang baik dalam masyarakat) bagi sesuatu bangsa. Justeru, di atas dasar apakah sesetengah fahaman ...

Baca Lagi...
TIDAK MENGGUNAKAN SATU SEN PUN WANG PEMERINTAH.

TIDAK MENGGUNAKAN SATU SEN PUN WANG PEMERINTAH.

Al-Maydan merupakan satu kawasan yang penduduk Arab yang asal dan amat memelihara syiar Islam dan tradisi Arab.  Kawasan  ini dinamakan al-Maydan kerana pada zaman dahulu ia ...

Baca Lagi...