Kategori: Reaksi
Murni

Murni

Kaisar Leo III yang berkuasa pada pertengahan abad ke-lapan Masehi di Byzantium murka besar. Kekalahan pihak Kristian terhadap Islam, menurutnya, kerana umat Kristian tidak lagi ...

Baca Lagi...
Makna Sebenar Jihad

Makna Sebenar Jihad

Seringkali kita mendengar kata Jihad, Jihad dan Jihad yang hanya diertikan berjuang dan berjuang. Namun ramai yang tidak mengetahui makna sebenar jihad, tatacaranya, dan tujuan ...

Baca Lagi...
Pemalsuan Kitab Nihayah al-Qaul al-Mufid

Pemalsuan Kitab Nihayah al-Qaul al-Mufid

Ini adalah kitab Nihayah al-Qaul al-Mufid fi Ilm at-Tajwid karya Syaikh Muhammad Makki Nashr al-Juraisi, Imam Masjid az-Zahid Kairo Mesir. Buku ini ditahkik (disemak) oleh ...

Baca Lagi...
Ini Riwayat Ibn Abbas Tentang Istawa yang Dipalsukan Wahabi

Ini Riwayat Ibn Abbas Tentang Istawa yang Dipalsukan Wahabi

Di antara perbezaan akidah Ahlussunnah Wal-Jama'ah dengan Salafi- Wahabi adalah tentang konsep keberadaan Allah SWT itu tanpa tempat atau bertempat. Ahlussunnah Wal-Jama'ah ...

Baca Lagi...
Tiada Dalil atau Tidak Mengetahui Dalil

Tiada Dalil atau Tidak Mengetahui Dalil

Dalam kitab al-Tamhid li ma fi al-Muwatha min al-Ma’ani wa al-Asanid, Imam Abu ‘Amr Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar meriwayatkan sebuah perbincangan antara Imam Ibnu ...

Baca Lagi...
Meskipun Dizalimi, Jangan Melaknat

Meskipun Dizalimi, Jangan Melaknat

Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Risâlatul Mu‘âwanah wal Mudzâharah wal Muwâzarah, halaman 141, menjelaskan tentang larangan mendoakan keburukan ...

Baca Lagi...
Makna Sebenar Kun Fayakun

Makna Sebenar Kun Fayakun

Dalam al-Qur’an Allah berfirman: “Inama Amruhu Idza Arada Sya’ian An Yaqula Lahu Kun Fayakun” (QS. Yasin: 82). Makna ayat ini bukan bererti bahawa setiap Allah berkehendak ...

Baca Lagi...
Dakwah itu Merangkul Bukan Memukul

Dakwah itu Merangkul Bukan Memukul

Kenapa mereka yang ikut kelas agama model halaqah menjadi begitu mudah reaktif menyerang pihak yang berbeza? Bukankah dakwah itu mengajak, bukan mendepak; dakwah itu merangkul ...

Baca Lagi...
Keindahan Islam dengan Pelbagai Warna

Keindahan Islam dengan Pelbagai Warna

Ada berapa warna dalam Islam? Ada yang menjawab cuma hitam. Lihatlah pakaian perempuan yg membungkus rapat Muslimah di Saudi Arabia: Hitam. Lihatlah kiswah ka’bah: hitam. Hajar ...

Baca Lagi...
Di manakah Mu’tasim-Mu’tasim Zaman Ini?

Di manakah Mu’tasim-Mu’tasim Zaman Ini?

Meskipun berjiran dengan negara-negara berpenduduk majoriti Muslim, tetapi umat Islam hingga ketika ini belum dapat menghentikan pembantaian kaum Rohingya yang dilakukan junta ...

Baca Lagi...