Kategori: Politik Mulia
JANGANLAH KITA MEMINTA-MINTA JAWATAN

JANGANLAH KITA MEMINTA-MINTA JAWATAN

Semua aspek kehidupan manusia adalah amanah dan ia harus dipelihara dan dipertanggungjawab di hadapan Allah s.w.t. Pekerjaan, kekuasaan, pengetahuan, pangkat, hutang, anak, bumi ...

Baca Lagi...
PERANAN AGAMA DALAM NEGARA

PERANAN AGAMA DALAM NEGARA

Syeikh Mahmud Syaltut menyatakan agama merupakan ketentuan Ilahi yang menetapkan prinsip-prinsip umum untuk membimbing urusan manusia bagi mencapai kesejahteraan hidup di dunia ...

Baca Lagi...
KEKUASAAN ITU SATU GODAAN

KEKUASAAN ITU SATU GODAAN

Seorang pemimpin yang ideal ialah seorang pemimpin yang berjiwa besar dan meletakkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Selagi mandat atau amanah yang diletakkan di bahu ...

Baca Lagi...
ULAMA MINTA TAMPIL SELESAI PERTELINGKAHAN

ULAMA MINTA TAMPIL SELESAI PERTELINGKAHAN

Dalam menangani sebarang perselisihan faham yang membabitkan elite politik atau penguasa,sudah sewajarnya golongan ulama tampil ke hadapan bagi menjernihkan kekusutan yang ...

Baca Lagi...
POLITIK BERMORAL BENTENG KERAKUSAN KUASA

POLITIK BERMORAL BENTENG KERAKUSAN KUASA

Dr Raghid as-Sirjani menegaskan tiga sebab mengapa runtuhnya kerajaan Islam di Andalusia yang mampu bertahan hampir 800 tahun di benua Eropah. Tiga faktor itu mempunyai kaitan ...

Baca Lagi...