Kategori: Sirah
Kerana Tak Berjamaah Solat, Sedekahkan Kebun Kurma Sebagai Kafarat

Kerana Tak Berjamaah Solat, Sedekahkan Kebun Kurma Sebagai Kafarat

Sayyidina Umar bin Khattab suatu hari pergi ke kebun kurma miliknya. Ketika balik, beliau mendapati sejumlah orang telah selesai menunaikan sembahyang Ashar.   Serta ...

Baca Lagi...
Hanya 16 Hari, Zaid bin Tsabit Menguasai Bahasa Ibrani

Hanya 16 Hari, Zaid bin Tsabit Menguasai Bahasa Ibrani

ZAID bin Tsabit r.a telah menceritakan hadis berikut: “Rasulullah Shalallaahu ‘Alahi Wasallam memerintahkan kepadaku untuk mempelajari bahasa lbrani untuknya bagi tujuan ...

Baca Lagi...
Drama Pengepungan Thaif Selama 40 Hari

Drama Pengepungan Thaif Selama 40 Hari

PERANG ini pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari perang Hunain. Sebab kebanyakan pelarian Hawazin dan Tsaqif masuk ke Tha’if bersama komandan tertinggi mereka, Malik bin Auf ...

Baca Lagi...
Jangan Rendahkan Orang yang Tidak Beramal Seperti Kita

Jangan Rendahkan Orang yang Tidak Beramal Seperti Kita

Sebahagian orang merasa bangga atas amal ibadahnya. Mereka sangat yakin diri dengan amal ibadahnya sehingga tidak berhajat lagi kepada Allah. Tetapi ada sebahagian manusia yang ...

Baca Lagi...
Hormat Ulama Ketika Hidup atau Telah Mati

Hormat Ulama Ketika Hidup atau Telah Mati

IMAM AN NAWAWI melakukan perjalanan ke Kairo bagi menziarahi makam Imam Asy Syafi’i. Namun setelah melihat kubah Imam Asy Syafi’i, Imam An Nawawi berhenti dan tidak ...

Baca Lagi...
Jujur Membaca Sejarah

Jujur Membaca Sejarah

Bukan menjadi perkara yang mudah bagi seseorang untuk dapat menghargai sejarah. Jangankan menghargai sejarah orang lain, memahami sejarah dirinya kita terkial-kial. Sungguh ...

Baca Lagi...
Ketika Guru Menjadi Murid dan Murid Menjadi Guru

Ketika Guru Menjadi Murid dan Murid Menjadi Guru

Suatu ketika Al Hafidz Al Khatib Al Baghdadi, menghadiri majelis ilmu yang diisi oleh Syeikh Abu Ishaq Asy Syirazi. Ketika itu Abu Ishaq sedang meriwayatkan hadis Bahr bin Kunais ...

Baca Lagi...
Ketika Suami Isteri Berbeza Mazhab

Ketika Suami Isteri Berbeza Mazhab

BINTU QURAIMIZAN yang memiliki nama Fathimah Binti Abd Al Qadir adalah seorang ulama wanita dari kalangan sufi. Dalam beribadah, beliau menganut mazhab Hanafi. Fathimah memiliki ...

Baca Lagi...
KOLABORASI AYAH, ANAK DAN MENANTU DALAM MENGHASILKAN KITAB

KOLABORASI AYAH, ANAK DAN MENANTU DALAM MENGHASILKAN KITAB

ABU BAKR AL KASYANI adalah seorang ulama besar mazhab Hanafi, Beliau adalah penulis kitab bertajuk Bada`i` Ash Shana`i` yang merupakan  syarah daripada kitab at Tuhfah. Al ...

Baca Lagi...
Meminta Rahmat Allah SWT Melalui Orang Soleh

Meminta Rahmat Allah SWT Melalui Orang Soleh

Ada yang menganggap meminta doa orang soleh itu tidak perlu agar tidak bergantung pada makhluk. Ada yg menganggap ghuluw (berlebihan) bahkan syirik. Tentu anggapan seperti itu ada ...

Baca Lagi...