Kategori: Sirah
BAHAGIAN 3 : PERINGKAT KEDUA –  DAKWAH TERBUKA

BAHAGIAN 3 : PERINGKAT KEDUA – DAKWAH TERBUKA

Ayat pertama yang turun berkaitan perintah supaya menzahirkan dakwah ialah: “Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat.” (Al-Shu’ara’: 214) Ayat di ...

Baca Lagi...
BAHAGIAN 2 : PERINGKAT PERTAMA  – JIHAD DAKWAH

BAHAGIAN 2 : PERINGKAT PERTAMA – JIHAD DAKWAH

Tiga Tahun Dakwah Secara Rahsia Seperti yang diketahui, Makkah adalah pusat agama bagi orang Arab. Di situ terdapat orang yang berkhidmat untuk Kaabah dan pengendali ...

Baca Lagi...
BAHAGIAN 1 : JANGKA WAKTU DAKWAH DAN PERINGKATNYA

BAHAGIAN 1 : JANGKA WAKTU DAKWAH DAN PERINGKATNYA

JANGKA WAKTU dakwah Nabi Muhammad SAW boleh dibahagikan kepada dua peringkat, di mana setiap peringkat tersebut mempunyai keistimewaannya yang tersendiri: Jangka waktu di ...

Baca Lagi...
Sikap Nabi kepada Arab Badui yang Mengencingi Masjid Nabawi

Sikap Nabi kepada Arab Badui yang Mengencingi Masjid Nabawi

Alkisah, suatu hari Masjid Nabawi kedatangan seorang Arab dari wilayah perkampungan. A’rabiy istilahnya. Kemudian, tak lama setelah itu, ternyata orang Arab badui tersebut buang ...

Baca Lagi...
Adab Murid kepada Tok Guru Menurut Imam Ar Razi

Adab Murid kepada Tok Guru Menurut Imam Ar Razi

IMAM FAKHRUDDIN AR RAZI adalah ulama besar yang cukup disegani kala itu, ia juga memiliki karisma dan kewibawaan. Satu hari, Imam Ar Razi mengunjungi kota Marwa. Mengetahui hal ...

Baca Lagi...
Apabila Umar Tidak Mewajibkan Yahudi Membayar Cukai

Apabila Umar Tidak Mewajibkan Yahudi Membayar Cukai

Dalam Kitâb al-Kharâj karya Imam Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim al-Anshari (w. 798 M), sahabat dan murid utama Imam Abu Hanifah, terdapat sebuah riwayat tentang Sayyidina Umar bin ...

Baca Lagi...
Memahami Kesunnahan Memanah yang Sebenar

Memahami Kesunnahan Memanah yang Sebenar

Akhir-akhir ini ramai orang yang berlumba-lumba mengamalkan perkara-perkara yang dianggap sebagai sunah Rasulullah SAW. Semua perkara yang mereka baca dari hadis-hadis Rasul serta ...

Baca Lagi...
Kerana Tak Berjamaah Solat, Sedekahkan Kebun Kurma Sebagai Kafarat

Kerana Tak Berjamaah Solat, Sedekahkan Kebun Kurma Sebagai Kafarat

Sayyidina Umar bin Khattab suatu hari pergi ke kebun kurma miliknya. Ketika balik, beliau mendapati sejumlah orang telah selesai menunaikan sembahyang Ashar.   Serta ...

Baca Lagi...
Hanya 16 Hari, Zaid bin Tsabit Menguasai Bahasa Ibrani

Hanya 16 Hari, Zaid bin Tsabit Menguasai Bahasa Ibrani

ZAID bin Tsabit r.a telah menceritakan hadis berikut: “Rasulullah Shalallaahu ‘Alahi Wasallam memerintahkan kepadaku untuk mempelajari bahasa lbrani untuknya bagi tujuan ...

Baca Lagi...
Drama Pengepungan Thaif Selama 40 Hari

Drama Pengepungan Thaif Selama 40 Hari

PERANG ini pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari perang Hunain. Sebab kebanyakan pelarian Hawazin dan Tsaqif masuk ke Tha’if bersama komandan tertinggi mereka, Malik bin Auf ...

Baca Lagi...