Kategori: Sirah
Jangan Rendahkan Orang yang Tidak Beramal Seperti Kita

Jangan Rendahkan Orang yang Tidak Beramal Seperti Kita

Sebahagian orang merasa bangga atas amal ibadahnya. Mereka sangat yakin diri dengan amal ibadahnya sehingga tidak berhajat lagi kepada Allah. Tetapi ada sebahagian manusia yang ...

Baca Lagi...
Hormat Ulama Ketika Hidup atau Telah Mati

Hormat Ulama Ketika Hidup atau Telah Mati

IMAM AN NAWAWI melakukan perjalanan ke Kairo bagi menziarahi makam Imam Asy Syafi’i. Namun setelah melihat kubah Imam Asy Syafi’i, Imam An Nawawi berhenti dan tidak ...

Baca Lagi...
Jujur Membaca Sejarah

Jujur Membaca Sejarah

Bukan menjadi perkara yang mudah bagi seseorang untuk dapat menghargai sejarah. Jangankan menghargai sejarah orang lain, memahami sejarah dirinya kita terkial-kial. Sungguh ...

Baca Lagi...
Ketika Guru Menjadi Murid dan Murid Menjadi Guru

Ketika Guru Menjadi Murid dan Murid Menjadi Guru

Suatu ketika Al Hafidz Al Khatib Al Baghdadi, menghadiri majelis ilmu yang diisi oleh Syeikh Abu Ishaq Asy Syirazi. Ketika itu Abu Ishaq sedang meriwayatkan hadis Bahr bin Kunais ...

Baca Lagi...
Ketika Suami Isteri Berbeza Mazhab

Ketika Suami Isteri Berbeza Mazhab

BINTU QURAIMIZAN yang memiliki nama Fathimah Binti Abd Al Qadir adalah seorang ulama wanita dari kalangan sufi. Dalam beribadah, beliau menganut mazhab Hanafi. Fathimah memiliki ...

Baca Lagi...
KOLABORASI AYAH, ANAK DAN MENANTU DALAM MENGHASILKAN KITAB

KOLABORASI AYAH, ANAK DAN MENANTU DALAM MENGHASILKAN KITAB

ABU BAKR AL KASYANI adalah seorang ulama besar mazhab Hanafi, Beliau adalah penulis kitab bertajuk Bada`i` Ash Shana`i` yang merupakan  syarah daripada kitab at Tuhfah. Al ...

Baca Lagi...
Meminta Rahmat Allah SWT Melalui Orang Soleh

Meminta Rahmat Allah SWT Melalui Orang Soleh

Ada yang menganggap meminta doa orang soleh itu tidak perlu agar tidak bergantung pada makhluk. Ada yg menganggap ghuluw (berlebihan) bahkan syirik. Tentu anggapan seperti itu ada ...

Baca Lagi...
Adab Perbezaan Pendapat dalam Kalangan Mujtahid

Adab Perbezaan Pendapat dalam Kalangan Mujtahid

Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah Al Harrani adalah seorang mujtahid dalam kalangan mazhab Hanbali. Meskipun berlaku banyak perbezaan pandangan, Ibnu Taimiyyah tetap menghormati ulama ...

Baca Lagi...
Ketika Imam An Nawawi Menolak Masuk Surga Berseorangan

Ketika Imam An Nawawi Menolak Masuk Surga Berseorangan

Satu ketika, Ibnu Al Aththar mengisahkan bahawa beberapa saudara mara dan kawan rapat ulama tersohor Imam An Nawawi dari Nawa meninggalkan pesanan yang cukup mengharukan,”Jangan ...

Baca Lagi...
PERINGKAT KEDUA: DAKWAH TERBUKA (BHGN 1)

PERINGKAT KEDUA: DAKWAH TERBUKA (BHGN 1)

Ayat pertama yang turun berkaitan perintah supaya menzahirkan dakwah ialah: “Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat.” (Al-Shu’ara’: 214) Ayat di ...

Baca Lagi...