Kategori: Sirah
DI BAWAH NAUNGAN KENABIAN DAN KERASULAN

DI BAWAH NAUNGAN KENABIAN DAN KERASULAN

Peristiwa di Gua Hira Apabila umur Rasulullah SAW hampir mencecah 40 tahun, renungan dan fikiran Baginda SAW terhadap hal-hal silam telah meluaskan lagi kecerdasan akal Baginda ...

Baca Lagi...
KEPUTERAAN RASULULLAH SAW  DAN 40 TAHUN SEBELUM KENABIAN

KEPUTERAAN RASULULLAH SAW DAN 40 TAHUN SEBELUM KENABIAN

Nabi Muhammad SAW dilahirkan di penempatan Bani Hisham di Makkah pada pagi hari Isnin, 9 Rabiulawal tahun pertama peristiwa serangan Kaabah oleh Tentera Bergajah, dan 40 tahun ...

Baca Lagi...
KETURUNAN NABI MUHAMMAD SAW  DAN KELUARGA BAGINDA

KETURUNAN NABI MUHAMMAD SAW DAN KELUARGA BAGINDA

NASAB Nabi Muhammad SAW terbahagi kepada tiga peringkat; satu peringkat disepakati oleh ahli sejarah dan salasilah, iaitu salasilah keturunan Baginda SAW hinggalah kepada Adnan. ...

Baca Lagi...
SUASANA MASYARAKAT ARAB JAHILIAH

SUASANA MASYARAKAT ARAB JAHILIAH

Setelah membicarakan mengenai politik di Tanah Arab dan agama-agamanya, masih ada yang perlu dibincangkan, iaitu mengenai keadaan sosial, ekonomi dan akhlak masyarakatnya yang ...

Baca Lagi...
AGAMA ORANG ARAB

AGAMA ORANG ARAB

KEBANYAKAN orang Arab menyahut seruan Nabi Ismail a.s ketika baginda a.s mengajak mereka kepada agama bapanya, Ibrahim a.s. Mereka menyembah Allah dan mengesakan-Nya serta ...

Baca Lagi...
PEMERINTAHAN DAN AMIRIAH DI TANAH ARAB

PEMERINTAHAN DAN AMIRIAH DI TANAH ARAB

APABILA membicarakan mengenai keadaan orang Arab sebelum kedatangan Islam, penulis berpendapat adalah perlu dibentangkan secara ringkas mengenai sejarah kerajaan, amiriah, ...

Baca Lagi...
KEDUDUKAN TANAH ARAB DAN KAUMNYA

KEDUDUKAN TANAH ARAB DAN KAUMNYA

PADA dasarnya, perbincangan berkaitan sirah nabawiyyah adalah pernyataan yang mengisahkan mengenai risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia. Dengan risalah ini, ...

Baca Lagi...
PEREKA DONGENG DAN KEBOHONGAN

PEREKA DONGENG DAN KEBOHONGAN

Firman Allah s.w.t yang bermaksud: “Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami, mereka berkata, “Sesungguhnya kami telah mendengar (ayat-ayat seperti ini). Jika kami  ...

Baca Lagi...
SAYYIDAH AISYAH RA DI MATA RASULULLAH

SAYYIDAH AISYAH RA DI MATA RASULULLAH

Dalam khazanah dan pemikiran Islam, Sayyidah Aisyah merupakan sosok yang berperanan besar dalam sejarah perjalanan Islam sehingga ke hari ini.Sebagai isteri kesayangan dan ...

Baca Lagi...
DUNIA AMAN JIKA ISRAEL DIHAPUSKAN?

DUNIA AMAN JIKA ISRAEL DIHAPUSKAN?

Hubungan Islam (lebih tepatnya Muslim) dan Kristian secara umumnya adalah sejarah yang amat panjang dalam tamadun dunia. Dalam ajaran Islam, agama Kristian adalah agama yang cukup ...

Baca Lagi...