Kategori: Tazkirah Siyasah
Siri 13 – Rendah Hati

Siri 13 – Rendah Hati

DISKUSI POLITIK BERADAB Tazkirah Siyasah - Siri 13 Rendah Hati.  “Dan hamba-hamba (Allah) Yang Maha Pengasih ialah mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila ...

Baca Lagi...
Siri 12 – Perdamaian

Siri 12 – Perdamaian

DISKUSI POLITIK BERADAB Tazkirah Siyasah - Siri 12 Perdamaian.  “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelagah) ...

Baca Lagi...
Siri 11 – Akhlak

Siri 11 – Akhlak

DISKUSI POLITIK BERADAB Tazkirah Siyasah - Siri 11 Akhlak. “Dan bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia.” (Surah al-Qalam: 4) Dari ...

Baca Lagi...
Siri 10 – Khianat

Siri 10 – Khianat

DISKUSI POLITIK BERADAB Tazkirah Siyasah - Siri 10 Khianat. “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji…” (Surah al-Maa’idah: 1) “…dan penuhilah perjanjian ...

Baca Lagi...
Siri 9 – Ilmu Pengetahuan

Siri 9 – Ilmu Pengetahuan

DISKUSI POLITIK BERADAB Tazkirah Siyasah - Siri 9 Ilmu Pengetahuan. “...Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu ...

Baca Lagi...
Siri 8 – Perpecahan

Siri 8 – Perpecahan

DISKUSI POLITIK BERADAB Tazkirah Siyasah - Siri 8 Perpecahan. “Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai…” (Surah ...

Baca Lagi...
Siri 7 – Perpaduan

Siri 7 – Perpaduan

DISKUSI POLITIK BERADAB Tazkirah Siyasah - Siri 7 Perpaduan. “Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai…” (Surah ...

Baca Lagi...
Siri 6 – Persengketaan

Siri 6 – Persengketaan

DISKUSI POLITIK BERADAB Tazkirah Siyasah - Siri 6 Persengketaan.  “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelagah) ...

Baca Lagi...
Siri 5 – Namimah

Siri 5 – Namimah

DISKUSI POLITIK BERADAB Tazkirah Siyasah - Siri 5 Namimah “Yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan (untuk memecah-belahkan orang ramai).” (Surah ...

Baca Lagi...
Siri 4 – Nasihat

Siri 4 – Nasihat

DISKUSI POLITIK BERADAB Tazkirah Siyasah - Siri 4 Nasihat.  “(Tugas)ku menyampaikan kepada kamu perintah-perintah yang (diutuskan oleh) Tuhanku, serta aku memberi nasihat ...

Baca Lagi...