Kategori: Tazkirah Siyasah
Siri 16 – Muka Dua

Siri 16 – Muka Dua

DISKUSI POLITIK BERADAB Tazkirah Siyasah - Siri 16 Muka Dua.  “Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari (lapisan-lapisan) neraka. ...

Baca Lagi...
Siri 15 – Sabar

Siri 15 – Sabar

DISKUSI POLITIK BERADAB Tazkirah Siyasah - Siri 15 Sabar.  “Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu, dan kuatkanlah kesabaran kamu (lebih daripada kesabaran musuh di ...

Baca Lagi...
Siri 14 – Riak

Siri 14 – Riak

DISKUSI POLITIK BERADAB Tazkirah Siyasah - Siri 14 Riak.  “Dan juga orang-orang yang membelanjakan hartanya dengan menunjuk-nunjuk kepada manusia (riak) dan mereka tidak pula ...

Baca Lagi...
Siri 13 – Rendah Hati

Siri 13 – Rendah Hati

DISKUSI POLITIK BERADAB Tazkirah Siyasah - Siri 13 Rendah Hati.  “Dan hamba-hamba (Allah) Yang Maha Pengasih ialah mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila ...

Baca Lagi...
Siri 12 – Perdamaian

Siri 12 – Perdamaian

DISKUSI POLITIK BERADAB Tazkirah Siyasah - Siri 12 Perdamaian.  “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelagah) ...

Baca Lagi...
Siri 11 – Akhlak

Siri 11 – Akhlak

DISKUSI POLITIK BERADAB Tazkirah Siyasah - Siri 11 Akhlak. “Dan bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia.” (Surah al-Qalam: 4) Dari ...

Baca Lagi...
Siri 10 – Khianat

Siri 10 – Khianat

DISKUSI POLITIK BERADAB Tazkirah Siyasah - Siri 10 Khianat. “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji…” (Surah al-Maa’idah: 1) “…dan penuhilah perjanjian ...

Baca Lagi...
Siri 9 – Ilmu Pengetahuan

Siri 9 – Ilmu Pengetahuan

DISKUSI POLITIK BERADAB Tazkirah Siyasah - Siri 9 Ilmu Pengetahuan. “...Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu ...

Baca Lagi...
Siri 8 – Perpecahan

Siri 8 – Perpecahan

DISKUSI POLITIK BERADAB Tazkirah Siyasah - Siri 8 Perpecahan. “Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai…” (Surah ...

Baca Lagi...
Siri 7 – Perpaduan

Siri 7 – Perpaduan

DISKUSI POLITIK BERADAB Tazkirah Siyasah - Siri 7 Perpaduan. “Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai…” (Surah ...

Baca Lagi...