Ciri-Ciri Waliyullah Menurut Ibn Athaillah

Setiap Rasul mempunyai sifat kerasulan, kenabian, dan kewalian. Hanya saja setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, sifat kenabian dan kerasulan tertutup. Pintu terbuka hingga kini ada sifat kewalian. Sifat kewalian ini yang masih berpeluang terwujud kepada individu tertentu di tengah-tengah kita.

Kalau para nabi dan rasul bersifat maksum (terjaga dari maksiat), maka para wali Allah bersifat mahfuzh (selalu dalam bimbingan Allah baik dalam taat mahupun dalam khilaf).

Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahawa Allah menzahirkan sebahagian wali-Nya dan menyembunyikan sebahagian lain di tengah-tengah umat. Tetapi semua wali-Nya memiliki tanda bagi masyarakat atas kehadiran-Nya.

 

قال رضي الله عنه سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه

 

Ertinya, “Mahasuci Allah yang tidak menjadikan tanda bagi para wali-Nya selain tanda yang menunjukkan ada-Nya. Mahasuci Allah yang tidak ‘mempertemukan’ kepada para wali selain orang yang dikehendaki sampai kepada-Nya.”

 

Lalu bagaimana kita dapat mengerti kehadiran wali Allah? Ini perkara yang sukar. Sebab para wali juga manusia biasa seperti hamba Allah lainnya. Hal ini merujuk kepada keterangan Syekh Ibnu Abbad berikut ini:

 

وسمعته يقول يعنى شيخه أبا العباس رضي الله عنه يقول معرفة الولي أصعب من معرفة الله فإن الله معروف بكماله وجماله وحتى ومتى تعرف مخلوقا مثلك يأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب وقال فيه وإذا أراد الله أن يعرفك بولي من أوليائه طوى عنك وجود بشريته وأشهدك وجود خصوصيته اهـ

 

Ertinya, “Aku (Syekh Ibnu Athaillah) mendengarnya (maksudnya adalah gurunya), Syekh Abul Abbas Al-Mursi berkata, ‘Mengenal wali lebih sukar dari mengenal Allah. Allah dapat dikenali dengan kesempurnaan dan keindahan-Nya. tetapi bila kau dapat mengenali tanda wali, makhluk sepertimu. Ia makan sebagaimana kamu makan, ia minum sebagaimana kamu minum.’ Ibnu Athaillah berkata di Latha’iful Minan, ‘Kalau Allah menghendakimu mengenali salah satu walinya, Allah melipat unsur manusiawinya di matamu dan Allah memperlihatkanmu keistimewaannya,’” (Lihat Syekh Ibnu Abbad, Syarhul Hikam, Semarang, Maktabah Al-Munawwir, tanpa catatan tahun, juz II, halaman 2).

 

Meskipun demikian, secara umum para wali dapat dikenalpasti dengan tiga sifat berikut ini sebagaimana keterangan Syekh Zarruq.

 

ثم الولي يعرف بثلاث: إيثار الحق، والإعراض عن الخلق، والتزام السنة بالصدق

 

Ertinya, “Tetapi waliyullah itu dapat dikenali dengan tiga tanda: mengutamakan Allah, (hatinya) berpaling dari makhluk-Nya, dan berpegang pada syariat Nabi Muhammad SAW dengan benar,” (Lihat Syekh Zarruq, Syarhul Hikam, As-Syirkatul Qaumiyyah, 2010 M/1431 H, halaman 133).

 

Meskipun Syekh Zarruq menyebutkan demikian, kita tetap sukar mengetahui siapa wali Allah di tengah kita. Mereka beribadah sebagaimana kita. Mereka juga kadang berbuat khilaf seperti kita. Mereka berpakaian seperti kita. Mereka juga bekerja. Hanya bezanya, mereka terjaga dari penyakit batin dan mereka menjaga adab kepada Allah ketika berbuat taat mahupun ketika berbuat maksiat kerana kuasa-Nya.

Disebabkan begitu sukarnya mengenali wali secara fizikal maka kita hanya dapat bersikap husnuzzhan (berbaik sangka) kepada setiap orang. Semoga dengan menghormati para kekasih Tuhan itu, kita dapat kelimpahan rahmat-Nya. Amiiin, ya Rabbal alamin. Wallahu a‘lam. (Alhafiz K)

Dipetik dalam www.nu.or.id

No Comments

    Leave a reply