HARTAKU UNTUK SYURGAKU

Sesungguhnya seseorang yang memiliki harta yang banyak dan sedikit dia mampu menjadi mulia apabila kita gunakan untuk infaq dijalan Allah.

Allah ta’ala memberitahu mengenai  orang  yang  paling baiknya bicara. Dia berfirman:

(لَاخَيْرَفِيكَثِيرٍمِنْنَجْوَاهُمْإِلَّامَنْأَمَرَبِصَدَقَةٍأَوْمَعْرُوفٍأَوْإِصْلَاحٍبَيْنَالنَّاسِۚوَمَنْيَفْعَلْذَٰلِكَابْتِغَاءَمَرْضَاتِاللَّهِفَسَوْفَنُؤْتِيهِأَجْرًاعَظِيمًا)

Ertinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan  mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) member sedekah, ata uberbuat ma’ruf, ataumengadakanperdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian kerana mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami member kepadanya pahala yang besar” (QS. An-Nisa’ 114).

Inilah  yang bermanfaat bagi manusia di dunia dan di akhirat.

Allah ta’ala  memberi kita nikmat diantaranya adalah harta kita, yang mana tidak ada makhluk yang mendapatkan dan merasakan nikmat sebagaimana manusia, seperti  gajah dia tidak mampu untuk memproduksi sesuatu sebagaimana layaknya manusia. Hal itu dikeranakan Allah ta’ala berfirman:

هُوَالَّذِيخَلَقَلَكُمماَفِيالأَرضِجَمِيعاً

Ertinya: “Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muk abumi ini untuk kalian (manusia)“. (QS. Al Baqarah: 29).

Namun dibalik itu semua apabila tidak mampu menginfaqkan harta kita yang itu merupakan nikmat Allah maka bahayanya melebihi bahaya haiwan / bahaya makhluk lain. Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam  bersabda,

إِنَّلِكُلِّأُمَّةٍفِتْنَةٌوَفِتٔنةُأمَّتِيالمَالُ

Ertinya: “sesungguhnya setia puma titu memiliki  fitnah ( ujian ) dan fitnah ummatku adalah harta“.

Banyak sekali orang yang hancur dikeranakan hartanya. Allah ta’ala berfirman:

وَالَّذِيْنَكَفَرُوايُنْفِقُونَأَمْوَالَهُملِيَصُدُّواعَنسَبِيلِاللَّهِ

Ertinya: “Dan orang-orang kafir mereka menginfaqkan harta mereka untuk menghalang – halangi da njalan Allah“.

Allah berfirman:

إِنَّمـَاأَمْوَالَكُموَأَولَادُكُمفِتْنَةٌ

Ertinya: “Sesungguhnya harta  kalian dan anak-anak kalian adalah ujian“.

Perlu diketahui bahawasannya apabila Allah memberi  harta yang banyak kepada seseorang bukan bererti  Allah  telah memuliakannya dan bukan bererti  dengan  Allah menyempitkan rezeki seseorang bererti Allah telah menghinakannya. Namun sesungguhnya seseorang yang memiliki harta yang  banyak dan sedikit dia mampu menjadi mulia apabila kita gunakan untuk infaq dijalan Allah.

Allah berfirman:

الذينينفقونأموالهمبالليلوالنهارسراوعلانيةفلهمأجرهمعندربهم

Ertinya: “Orang – orang yang menginfaqkan hartamereka pada malam hari dan siang hati dalam keadaan sembunyi – sembunyi dan terang – terangan maka baginyalah pahala disisi Rabb mereka” (QS. Al Baqoroh: 274).

Pada ayat diatas adalah isimmaushul  yang itu menunjukkan umum, yang bererti bukan hanya orang kaya saja. Inilah janjinya bagi orang yang menginfaqkan hartanya di jalan Allah, dan inilah makna “hartaku untuk syurgaku” .

Sesungguhnya harta yang Allah berikan kepada kita baik sedikit maupun banyak maka akan ditanya oleh Allah ta’ala, oleh kerana itu mari kita siapkan jawaban kita. Allah ta’ala berfirman:

ثُمَّلَتُسْأَلُنَّيَوْمَئِذٍعَنِالنَّعِيمِ

Ertinya : “Dan kamu benar –benar akan ditanya tentang nikmat yang diberikan kepadamu” (QS. At-Takathur 8).

Harta adalah amanah yang dititipkan Allah kita oleh kerana itu jangan sampai kita abaikan kerana itu semuanya akan ditanya. Kenapa kita harus menginfaqkan harta kita di jalan Allah yang menuju ke Syurga?  Banyak sekali  jawapannya, diantaranya:

Pertama: Kerana perintah Allah ta’ala, Allah berfirman:

وَابْتَغِفِيمَاآتَاكَاللَّهُالدَّارَالْآخِرَةَۖ

Ertinya: “Dan carilah dengan apa -apa yang Allah berikan kepadamu negeri akhirat” (QS. Al-Qasas 77).

Kedua:  Harta yang kita nikmati di dunia ini sedikit sekali sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan yang ertinya : Berkata Bani adam “Ini hartaku, ini hartaku“. Lalu Rasululloh Shallallahu’alaihiWasallam bersabda: “Kamu tidak memiliki harta apapun kecuali sedekah yang telah engkau keluarkan atau makanan yang telah engkau makan, atau pakaian yang telah engkau pakai yang tela husang, maka itulah milikmu”.

Ketiga: Orang yang meninggal tidak akan dikubur bersama hartanya, semuanya harus ditinggal. Namun yang dibawanya adalah amalnya.

Keempat: Syurga itu dibeli dengan infaq. Allah ta’ala berfirman:

وَتِلْكَالْجَنَّةُالَّتِيأُورِثْتُمُوهَابِمَاكُنْتُمْتَعْمَلُونَ

Ertinya: “Dan itulah syurga yang engkau warisi dengans ebab  yang telah engkau amalkan” (QS. Az-Zukhruf 72).

Iaitu amal soleh, termasuk ke dalamnya adalah kedermawanan  orang yang berinfaq. Lihatlah Abu Tholhah, saat beliau mendengar nabi membacakanayat :

لَنْتَنَالُواالْبِرَّحَتَّىٰتُنْفِقُوامِمَّاتُحِبُّونَۚوَمَاتُنْفِقُوامِنْشَيْءٍفَإِنَّاللَّهَبِهِعَلِيمٌ

Ertinya : “Kalian tidak akan mendapatkan syurga sampai kalian menginfaqkan apa-apa yang kalian cintai” (Surat Ali-Imran 92).

Datanglah Abu Tholhah dan berkata: ”Wahai Nabi, aku mempunyai  tanah di Buwairuhah, tanah yang paling  bagus, berapa pun harganya dia takkan dijual, silakan gunakan kebun ini untuk di jalan Allah”. Lalu apa yang dikatakan Nabi kepadanya? Beliauberkata: “Bagikanlah kepada keluargamu yang terdekat yang miskin“.

Kelima: Hidup kita di dunia ini sangatlah sebentar ,sedangkan akhirat adalah kekal. Allah berfirman :

قُلْمَتَاعُالدُّنْيَاقَلِيلٌوَالْآخِرَةُخَيْرٌلِمَنِاتَّقَىٰ

Ertinya: “Katakanlah, kenikmatan dunia adalah sedikit dan akhirat adalah lebih baik bagi orang yang bertaqwa” (Surat An-Nisa’ 77).

Dan solusi agar kita dapat berinfaq adalah, dengan hidup sederhana. Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

انظرإلىمنهوأسفلمنكمولاتنظرإلىمنهوفوقكم

Ertinya: “Lihatlah kepada yang dibawah kalian dan jangan lihat kepada yang di atas kalian (dalam urusan dunia)

Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam juga bersabda, pada hadis yang diriwayatkan oleh muslim dari sahabat Abu Hurairah:

إذاماتالإنسانانقطععملهإلامنثلاثصدقةجاريةأوعلمينتفعبهوولدصالحيدعوله

Ertinya: “Apabila  anak adam telah meninggal maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara iaitu *sedekah jariyah*, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya“.

Syeikh Bin Baz mengatakan yang dimaksud sedekah jariyah adalah : Yang terus menerus bermanfaat seperti waqaf masjid, atau bangunan yang disewakan lalu hasilnya disedekahkan atau kebun / sawah yang disedekahkan.

Nabi Shallallahu’alaihiWasallam bersabda:

الصدقةلاتنقصالمال

Ertinya: “Shodaqohitutidakmengurangiharta“.

Dan sebaliknya apabila ada orang kaya atau pengusaha yang bangkrup maka sesungguhnya itu adalah kerana akibat dosanya sendiri, sebagaimana Allah berfirman :

وَمَاأَصَابَكُمْمِنْمُصِيبَةٍفَبِمَاكَسَبَتْأَيْدِيكُمْوَيَعْفُوعَنْكَثِيرٍ

Ertinya: “Dan tidaklah musibah itu menimpamu kecuali  kerana perbuatan yang telah kalian perbuat, dan Allah telah banyak mengampuni kalian” (QS. Ash-Shura 30).

Sumber: http://muslim.or.id/29468-hartaku-untuk-surgaku.html

No Comments

    Leave a reply