Hikmah Pensyariatan Solat Jumaat

Shalat Jumat diwajibkan berdasarkan beberapa dalil, di antaranya firman Allah subhanahu wata’ala:

 

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jum’at: 9).

 

Dan hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam:

 

اَلْجُمْعَةٌ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

 

“Shalat Jumat adalah kewajiban bagi setiap Muslim.” (HR. Abu Daud).

 

Terdapat beberapa hikmah, rahsia, dan faidah disyariatkannya shalat Jumat. Di antara yang terpenting adalah perjumpaan kaum muslimin satu kariah dalam satu tempat, iaitu masjid jami’. Mereka berkumpul secara rutin satu kali dalam seminggu, mendengarkan nasihat khatib yang dapat mengumpulkan dan mempersatukan jiwa mereka.

 

Perjumpaan dalam shalat Jumat member kesan positif untuk meningkatkan hubungan persaudaraan, tali shilaturrahim, dan rasa solidariti antara umat Islam.

 

Pertemuan dalam sidang jumat yang dirahmati Allah juga dapat menjadi sarana untuk saling mengetahui khabar satu dengan yang lain, setelah satu minggu lamanya tak berjumpa kerana pelbagai kesibukan masing-masing.

 

Shalat jumat menjadi wadah untuk semakin mengukuhkan kepatuhan dan merapatkan barisan dalam satu kepimpinan seorang pemimpin yang menurut ajaran agama idealnya bertindak sebagai khatib.

 

Shalat jumat juga dikatakan sebagai “Persidangan Mingguan” bagi kaum muslimin. Mereka berkumpul menjadi satu barisan di bawah kendali pemimpin mereka. Bersua, berkumpul, merekatkan kembali hubungan yang renggang demi terciptanya kemashlahatan bersama.

 

 

Kerana terdapat hikmah besar di dalamnya, syariat sangat menekankan kepada Muslim untuk menghadiri shalat Jumat dan mengancam orang yang meninggalkannya. Rasulullah Saw bersabda “Barangsiapa meninggalkan shalat Jumaat selama 3 kali, Allah membekukan hatinya.”

 

Demikian hikmah pensyariatan shalat Jumaat yang pada intinya bertujuan mempersatukan umat, bukan malah disalahgunakan untuk ajang menebar kebencian, menyebarkan ajaran keganasan, kempen politik, dan tujuan-tujuan buruk lain di luar seruan bertaqwa kepada Allah. (M. Mubasysyarum Bih)

 

Referensi: Dr. Mushtafa al-Khin dkk, “al-Fiqh al-Manhaji”, juz.01, hal. 200, Damasykus (cetakan kedua tahun 2012), penerbit Dar al-Qalam.

 

dipetik www.nu.or.id

No Comments

    Leave a reply