Ibadah Haji yang Sia-Sia

Dalam kitab Irsyâdul ‘Ibâd dikisahkan, suatu hari seorang laki-laki menjamu makan Sufyan ats-Tauri dan kawan-kawannya. Lantas ia berkata kepada istrinya, “Berikanlah hidangan padaku hidangan yang kamu bawa dari haji yang kedua, bukan haji yang pertama.”

Seseorang yang teliti akan segera mengetahui, makna di sebalik perintah lelaki itu berkata demikian. Si lelaki di satu sisi sedang memerintahkan sang istri menyuguhkan hidangan, tapi di sisi lain sekaligus mempamerkan ke orang-orang di sekitarnya bahawa dia telah berhaji dua kali.

Dalam ilmu balaghah, laki-laki ini memang sedang melontarkan kalam insya’ (thalabi), yakni berupa perintah kepada istrinya, namun pada masa yang sama terkandung maksud terselubung mengungkapkan kalam khabar (maklumat) tentang prestasi ibadah kepada para tamunya. Secara tersurat memerintah, tapi secara tersirat mempamerkan sebuah kebanggaan.

Lalu, apa respons Sufyan at-Tsauri terhadap lelaki yang pamer itu?

“Sungguh kasihan orang ini. Dengan perkataannya itu dia telah menghapus pahala dua hajinya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari riya’,” kata ulama alim dan zuhud yang meninggal pada tahun 778 M ini.

Pernah suatu kali Rasulullah menerima pertanyaan dari seorang laki-laki yang datang kepada baginda, “Apa itu keselamatan pada hari esok (hari Kiamat)?”

“Ketika kamu tidak menipu Allah,” jawab Rasulullah.

“Bagaimana kita menipu Allah?”

“Iaitu ketika kamu menunaikan perintah Allah dan rasul-Nya namun kamu bertujuan untuk selain ridha Allah. Berhati-hatilah dari riya’ kerana sesungguhnya ia termasuk kategori syirik kepada Allah,” sabda Nabi lagi.

Demikian disampaikan dalam hadis riwayat Adz-Dzahabi. Hadits ini melanjutkan sabda Nabi bahawa kelak di hari Kiamat orang-orang riya’ dipanggil di hadapan orang ramai dengan empat nama: “wahai orang kafir”, “wahai orang durhaka (fâjir)”, “wahai orang cedera (ghâdir)”, dan “wahai orang merugi (khâsir)”.

Perbuatan riya’ tersebut, jelas Nabi, merupakan perbuatan sesat dan pahalanya pun musnah, sehingga ia tak memiliki apapun di hari Kiamat. Selanjutnya diseru kepadanya, “Ambillah pahala daripada orang-orang yang menjadi tujuan amalmu, wahai penipu diri sendiri.”

Dalam kitab Irsyâdul ‘Ibâd pula diceritakan bahawa seorang imam ditanya tentang siapa orang yang disebut ikhlas. Ia jawab, “Orang yang merahsiakan kebaikannya sebagaimana ia menyimpan kejahatannya.”

Wallahu a’lam.

 

Dipetik dalam www.nu.or.id

No Comments

    Leave a reply