Ini Lima Syarat yang Membuat Seseorang Wajib Zakat

Baginda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

 

أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ فَأَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِكُمْ

 

“Aku diperintahkan mengambil zakat dari orang-orang kaya kalian kemudian aku berikan kepada orang-orang faqir dari kalian” (HR. Bukhari Muslim)

 

Dalam hadis ini ditegaskan bahawa orang kaya wajib membayar zakat yang kemudian diberikan kepada orang-orang fakir. Namun tidak semua orang kaya wajib membayar zakat. Lalu siapa sahaja orang kaya yang wajib membayar zakat? Berikut ini penjelasan mengenai orang-orang yang wajib membayar zakat.

 

Zakat hanya wajib dibayar oleh orang-orang yang memenuhi kelayakan wajib zakat. Di dalam kitab Syarh al-Yaqut an-Nafis fi Mazhab Ibn Idris (asy-Syafi’i) Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syathiri berkata:

 

شروط وجوب زكاة المال خمسة : الإسلام، والحرية، وتمام الملك، والتعين، وتيقن الوجود

 

“Syarat-syarat wajib zakat ada lima, iaitu Islam, merdeka, kepemilikanan (harta) sempurna, pemiliknya tertentu, sang pemilik wujud secara yakin.”(Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syathiri, Syarh al-Yaqut an-Nafis, Beirut, Dar al-Minhaj, cetakan ketiga tahun 2011, halaman : 260)

 

Dalam kitab tersebut ditegaskan bahawa syarat wajib zakat ada lima.

 

  1. Islam. Maka zakat tidak wajib bagi orang kafir sejak lahir. Walaupun demikian, orang kafir kelak di akhirat tetap diberi siksaan sebab tidak membayar zakat. (Lihat Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syathiri, Syarh al-Yaqut an-Nafis, Beirut, Dar al-Minhaj, cetakan ketiga, tahun 2011, halaman 259).

 

Sedangkan untuk orang murtad, status hartanya ditangguhkan hingga ia kembali Islam. Jika sampai meninggal dunia tidak kembali Islam, maka status hartanya adalah harta fai’ (harta yang diperoleh pemerintah Muslim dari orang kafir bukan melalui peperangan) dan jelaslah bahawa sebenarnya kepemilikannya telah hilang sejak ia murtad. Jika kembali Islam, maka dia dituntut untuk mengeluarkan (menjelaskan hutang) zakat selama masa murtadnya. (Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf, Taqrirat as-Sadidah, Yaman, Dar al-Mirats an-Nabawi, cetakan pertama, 2013, halaman 397)

 

  1. Merdeka. Zakat tidak wajib bagi hamba sahaya. Adapun hamba sahaya Muba’ad (sebahagian dirinya berstatus merdeka dan sebahagian yang lain berstatus hamba sahaya), maka wajib mengeluarkan zakat dari harta yang ia miliki dengan status merdeka yang terdapat pada dirinya. (Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf, Taqrirat as-Sadidah, Yaman, Dar al-Mirats an-Nabawi, cetakan pertama, 2013, halaman 397)

 

  1. Kepemilikan harta berstatus tertentu. Tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta yang diwakafkan kepada jihah ammah seperti diwakafkan kepada para faqir miskin. Sedangkan harta yang diwakafkan kepada orang tertentu seperti pokok kurma yang diwakafkan kepada Zaid, maka hasilnya perlu dikeluarkan zakat  jika mencapai satu nisab. (Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf, Taqrirat as-Sadidah, Yaman, Dar al-Mirats an-Nabawi, cetakan pertama, 2013, halaman 397)

 

  1. Kepemilikannya sempurna. Maksudnya dimiliki dengan sempurna. Maka zakat tidak wajib bagi hamba sahaya mukattab(hamba sahaya yang membayar dalam masa tertentu kepada majikannya agar bebas dari status hamba sahaya) sebab status kepemilikannya lemah.

 

  1. Sang pemilik wujud secara yakin. Ertinya, zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta yang diwakafkan kepada janin yang masih berada dalam kandungan kerana tidak diyakini wujudnya/hidupnya. (Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf, Taqrirat as-Sadidah, Yaman, Dar al-Mirats an-Nabawi, cetakan pertama, 2013, halaman 397)

 

Itulah lima kelayakan yang menyebabkan seseorang wajib membayar zakat. Sedangkan usia dewasa dan berakal bukanlah termasuk dari syarat wajib zakat. Sehingga, hartanya anak kecil atau orang gila yang sudah mencapai nisab wajib  mengeluarkan zakat. Adapun yang mengeluarkan zakat dari harta keduanya adalah walinya. (Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf, Taqrirat as-Sadidah, Yaman, Dar al-Mirats an-Nabawi, cetakan pertama, 2013, halaman 397)

 

Adapun orang yang memiliki hutang, para ulama berbeza pendapat. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi’i, orang yang memiliki hutang walaupun banyak tidak dapat mencegah kewajiban zakat. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, kewajiban zakat gugur ketika seseorang memiliki hutang yang tidak dijelaskan kecuali dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat dan tidak ada harta lain di luar keperluan asas (makan, tempat tinggal) yang digunakan untuk menjelaskannya; atau jika pembayaran hutang tersebut dilakukan dapat mengurangi kadar nisab. Ketentuan ini berlaku baik hutang tersebut telah jatuh tempoh ataupun belum. (Manshur bin Yunus al-Bahuti, Kasyaf al-Qina’, Beirut, Dar al-Fikr, cetakan kedua, 2003, jilid 2 halaman 202).

www.nu.or.id

 

No Comments

    Leave a reply