ISTIGHFAR ELAK MUSIBAH

Apa-apa musibah yang menimpa kita hendaklah kita menerima dengan penuh keredhaan dan keminan. Dimensi keimanan dan ketaqwaan inilah yang menjadi sempadan antara orang beriman dan tidak beriman. Kita terimanya dengan kesabaran, tawakkal dan percaya sepenuh bahawa apa yang berlaku ini adalah qada dan qadar Tuhan.

Keupayaan manusia ini hanyalah secubit sahaja di hadapan manusia. Pelbagai kejadian yang berlaku di muka bumi ini tidak dapat di ukur dengan pertimbangan akal semata-mata. Pendekatan material hanyalah sebagai alat bantu untuk lebih memahami kuasa yang lebih besar yang tidak dapat di jangkau oleh akal manusia.

Contohnya seperti peristiwa Israk Mikraj. Israk Mikraj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Baitulmaqdis dan naik ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali ke Mekah dalam waktu singkat. Pe­ristiwa ini, kejadian yang sukar diterima oleh akal rasional kecuali melalui pendekatan ke­imanan.

Ini bermakna, orang yang tidak beriman tidak akan dapat menerima peristiwa itu. Orang tidak beriman juga akan mengatakan peristiwa itu sebagai mengada-ada dan rekaan Nabi Muhammad semata-mata sebagaimana reaksi kaum musyrikin Mekah ketika pertama kali mendengar tentangnya.

Begitu juga peristiwa yang sedang berlaku di negara kita seperti jatuhnya helikopter di Sarawak semalam. Bagi orang yang beriman, kemalangan ini perlu dihadapi dengan penuh kesabaran, dan tawa­kal kepada allah swt.Sebaliknya, bagi orang yang tidak beriman, peristiwa ini dihadapi dengan cara yang emosional, me­nyalahkan pihak lain dan tidak menerima suratan takdir yang mengkehendaki peristiwa berkenaan.

Dalam beberapa ayat yang menceritakan Israk Mikraj ini, berulang kali ditegaskan tentang keterbatasan pengetahuan manusia serta sikap yang harus mereka pertahankan, misalnya, firman Allah bermaksud: “Dia (Allah) menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya”. (Maksud al-Quran Surah Nahl ayat 8).

Apa yang ditegaskan al-Quran tentang ke­terbatasan pengetahuan manusia turut diakui para ilmuwan abad ke-20. Mereka me­­­nyatakan pengetahuan manusia tentang alam hanyalah mencapai tiga peratus, sedangkan baki 97 peratus adalah di luar batas kemampuan manusia. Peristiwa ghaib dan mukjizat itu memang tidak mungkin terjangkau oleh kewarasan fikiran.

Bagaimanapun jika dilihat daripada per­s­­­­­­­­­pektif keilmuan Islam, maka per­so­alannya menjadi sesuatu yang lain. Ia tetap ilmiah dan benar, sebab dalam konsep Islam, ilmu di samping memiliki paradigma deduktif-­induktif tetap mengakui paradigma tran­sen­den dan yang tidak terlihat oleh mata kasar.

Islam turut memberi pengakuan secara total adanya kebenaran daripada Tuhan, pe­nga­kuan adanya hal-hal bersifat metafizik (misalnya tentang wujudnya Allah, para malaikat, hari kebangkitan, syurga, neraka dan sebagainya) merupakan kebenaran yang tidak memerlukan bukti empirik bah­kan persoalan-persoalan metafizik ter­sebut adalah benar (realiti).

Mereka lupa atau sengaja melupakan ba­hawa wahyu dan kenabian adalah masalah ghaib yang tidak tunduk terhadap ukuran pancaindera dan keterbatasan akal fikiran. Peristiwa ini membuktikan ilmu dan kudrat Tuhan meliputi dan menjangkau, bahkan mengatasi segala terbatas dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Sebenarnya, peristiwa Israk Mikraj ha­nya disebut secara umum dan sekilas sa­ja di dalam al-Quran. Rasulullah tidak ba­nyak meninggalkan hadis yang berbicara tentang perjalanan itu. Bagaimanapun, ken­­yataan yang telah terjadi sekarang ini menunjukkan bahawa hadis yang hanya sedikit itu telah berubah menjadi banyak, bahkan melahirkan tafsir-tafsir baru.

Setelah itu lahir banyak karya atau tulisan yang membahaskan Israk Mikraj disertai de­ngan penambahan hadis yang dari segi autentiknya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahawa peristiwa Israk Mikraj memerlukan kajian mendalam dan usaha optimum untuk mene­liti hadis-hadis palsu yang dikaitkan dengan perjalanan Rasulullah tersebut. Ini penting untuk generasi akan datang agar dapat memahami nilai-nilai Islam yang benar dan fakta yang betul, bukan dongengan atau palsu.

Peristiwa Israk Mikraj tidak cukup dite­ri­ma dengan akal sahaja kerana untuk sampai kepada penghayatan yang betul ia harus menggunakan riyadhah (dalam tasawuf latihan kerohanian dengan mela­kukan iba­dah).

Perjalanan Rasulullah yang berangkat dari bumi yang rendah menuju al-Muntaha adalah cerminan perjalanan hidup kita sebenarnya. Kita meninggalkan bumi yang rendah me­nuju tempat yang tinggi untuk menghadap Allah untuk menggambarkan dahsyatnya perjalanan ini. Seorang sufi bercerita ketika Rasulullah sampai di satu tempat, malaikat Jibril mengatakan: “Saya tidak mahu ikut lagi. Sebab kalau saya ikut, sayap saya akan terbakar. Berangkatlah engkau sendirian.”

Lalu Rasulullah berangkat ke satu tempat. Di situ malaikat pun tidak ada, hanya Rasulullah dan Allah. Rasulullah sampai pada suatu kedudukan di mana malaikat yang muqarrabin pun tidak dapat ke tempat itu. Menurut ahli sufi, itulah puncak perjalanan seorang murid ketika mendekati Allah. Sehingga para sufi mengatakan bila mereka dapat melalui seperti Rasulullah naik ke langit menuju Sidratul Muntaha, mereka tidak akan turun lagi ke bumi. Tetapi Rasulullah setelah mencapai makam tertinggi, Baginda turun ke bumi dan membawa satu amanah yang di­sampaikan kepada umatnya.

Ini semua terjadi di bawah bimbingan Allah dan taufik-Nya. Menurut Muhammad Asad, Sidratul Muntaha seperti pepohon teratai atau seroja. Pohon ini sememangnya sudah dikenali sejak zaman Mesir kuno lagi. Pohon ini dianggap sebagai lambang kebijaksanaan. Maka Sidratul Muntaha adalah lambang kebijaksanaan yang tertinggi dan terakhir yang dicapai oleh seorang manusia pilihan Allah.

Sesungguhnya Rasulullah telah sampai di Sidratul Muntaha, maka ia telah sampai tahap kebijaksanaan tertinggi yang dikurniakan Allah kepadanya. Sehingga amat wajarlah Rasulullah memiliki akhlak yang sangat mulia, sabar, kasih sayang terhadap manusia, alam dan haiwan.

Sesungguhnya kelebihan beristighfar sekurang-kurangnya akan meminimakan bala atau ujian yang tidak kepastiannya pada masa akan datang. Iktibar kejatuhan helikopter itu mengingatkan kita agar selalu beristighfar kepada Allah s.w.t.

Catatan: Ibnu Hayyan

No Comments

    Leave a reply