Jangan Rendahkan Orang yang Tidak Beramal Seperti Kita

Sebahagian orang merasa bangga atas amal ibadahnya. Mereka sangat yakin diri dengan amal ibadahnya sehingga tidak berhajat lagi kepada Allah. Tetapi ada sebahagian manusia yang kehilangan harga diri di hadapan Allah kerana terperosok ke satu lubang dosa. Ia kemudian berusaha bangkit dari keterpurukannya itu dengan memohon ampunan-Nya dan berusaha memperbaiki diri serta menyedari dirinya sebagai manusia adalah makhluk yang daif di hadapan kuasa Allah.

ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول وربما قضى عليك بالذنب فكان سبباً في الوصول

Ertinya, “Kerapkali Allah membuka pintu ketaatan untukmu, tetapi tidak membukakan pintu penerimaannya. Namun terkadang Dia menakdirkanmu sebuah dosa, dan itu menjadi wasilahmu sampai ke hadirat-Nya.”

Bagaimana maksud hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah ini? Syekh Syarqawi mencuba memahami catatan Syekh Ibnu Athaillah dengan huraian berikut ini.

ذلك أن الطاعة قد تقارنها آفات قادحة في الإخلاص فيها كالإعجاب بها واعتماد عليها واحتقار من لم يفعلها وذلك مانع من قبولها. والذنب قد يقارنه الالتجاء الى الله الاعتذار إليه واحتقار نفسه وتعظيم من لم يفعله فيكون ذلك سبباً فى مغفرة الله له ووصوله اليه

Ertinya, “Itu terjadi kerana ketaatan kita kerapkali disertai dengan bencana yang menghilangkan keikhlasan seperti takjub atas amal, mengharap-harap amal, perendahan (dalam hati) terhadap orang yang tidak mengamalkan ketaatan itu. Ini mencegah penerimaan amal. Sementara dosa seseorang yang disertai dengan penyandaran diri dan permohonan ampunan kepada Allah, perendahan terhadap diri sendiri, dan penghormatan terhadap mereka yang tidak melakukannya, menjadi sebab datangnya maghfirah dan wasilahnya sampai ke hadirat-Allah,” (Lihat Syekh Syarqawi, Syarhul Hikam, Daru Ihaya’il Kutubil Arabiyah, juz I, halaman 72).

Bagi Syekh Syarqawi, amal ibadah bukan sekadar penampakan zahir. Amal ibadah mencakup zahir dan batin. Ertinya, ketika seseorang melakukan shalat, puasa, zakat, haji, atau umrah, maka batinnya juga harus ikut beribadah dalam bentuk menahan diri dari sifat tercela iaitu ujub, tinggi hati, dan merendahkan orang lain yang tidak mengamalkan ibadah itu. Orang yang beribadah secara lahiriyah saja belum sampai kepada Allah seperti keterangan Syekh Zarruq berikut ini.

قلت: الطاعة عطاء، وعدم القبول منع مصحوب بعطاء، بل عطاء مصحوب بمنع فعاد منعا إذ لا عبرة بعمل لا قبول فيه

Ertinya, “Bagi saya, amal ketaatan itu adalah sebuah anugerah Allah. Sedangkan penolakan Allah atas amal itu adalah bentuk penahanan-Nya yang disertai anugerah. Tetapi anugerah yang disertai penolakan berubah menjadi penahanan sebab apalah ertinya sebuah amal ketaatan tanpa penerimaan?” (Lihat Syekh Ahmad Zarruq, Syarhul Hikam, As-Syirkatul Qaumiyyah, 2010 M/1431 H, halaman 96).

Di sisi lain, kejatuhan seseorang pada sebuah kesalahan dan maksiat yang membuatnya tak percaya diri di hadapan Allah dan membuatnya berhenti dari penghinaan terhadap orang lain, membuka jalan baru baginya untuk sampai kepada Allah sebagaimana disinggung Syekh Burhanuddin Al-Hanafi berikut ini.
وأبلغ منه أن قد يقضي بالذنب ويجعله سببا للوصول لاستغناء صاحب الطاعة وإدلاله بها عليه وافتقار صاحب المعصية وإذلاله بها بين يديه لأن مهر تجليات عرائس الأبكار الفاقة والذل والانكسار فتأمل هذا النوال
Ertinya, “Lebih dari itu, Allah mentakdirkanmu sebuah dosa dan menjadikannya sebagai wasilah bagimu untuk sampai di hadirat-Nya kerana kesombongan dan pamer orang yang beramal kepada Allah, kefakiran orang yang bermaksiat dan perendahan diri di hadapan-Nya. Mahar atas penampakan pengantin-pengantin perawan itu adalah kefakiran, kerendahan, dan tak punya kepercayaan diri (di hadapan-Nya). Renungkanlah bagian ini,” (Lihat Syekh Burhanuddin Al-Hanafi As-Syadzili, Ihkamul Hikam fi Syarhil Hikam, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2008 M/1429 H, halaman 77).

Penting untuk dicatat bahawa huraian ini jangan diertikan sebagai anjuran untuk berhenti beribadah secara lahiriah atau anjuran untuk berbuat dosa. Huraian ini merupakan buah perenungan Syekh Ibnu Athaillah sebagai perbaikan atas sebahagian dari kita yang tidak lagi memerlukan rahmat Allah dan menjadi tinggi hati bahkan cenderung memandang rendah mereka yang tidak beramal seperti kita.

Pada hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah mendorong kita untuk menyempurnakan ibadah lahir dengan ibadah batin. Murid Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini mengajak kita semua untuk merendahkan diri di hadapan Allah, memperbaiki diri, menghargai orang lain, dan memandang mereka dengan pandangan rahmat. Wallahu a‘lam. (Alhafiz K)

 

Dipetik dalam www.nu.or.id

No Comments

    Leave a reply