Ketika Khalifah ‘Diperli’ Imam Abu Hanifah

Suatu saat Imam Abu Hanifah datang kepada Khalifah Al Manshur. Di pertemuan itu sang khalifah takjub dengan ilmu Imam Abu Hanifah. Hingga akhirnya khalifah pun memberinya 30 ribu dirham.

“Wahai Amirul Mukminin, saya adalah seorang musafir di Baghdad ini dan saya tidak memiliki tempat untuk menyimpannya, letaklah wang itu di baitul mal, sehingga saya memerlukannya. Maka Abu Ja’far Al Manshur pun menyimpan wang itu di baitul mal.

Tatkala Imam Abu Hanifah wafat dan titipan harta orang-orang dikeluarkan dari rumah Imam Abu Hanifah, Abu Ja’far Al Manshur sedar kalau Imam Abu Hanifah memilih untuk menolak pemberiannya.

“Kita telah diperli oleh Abu Hanifah”, kata Al Manshur dengan rasa takjub. (Tarikh Baghdad, 13/359)

(hidayatullah.com)

No Comments

    Leave a reply