Jawapan: Dalam aspek hukum nikah, perkahwinan antara Syed dengan bukan Syarifah adalah sah. Ini kerana rukun nikah dan syarat nikah tidak menetapkan bahawa mesti sama antara Syed dan Syarifah.

Walau bagaimanapun, kemungkinan wujud konsep sekufu dan tidak sekufu. Perkara sebegini sewajarnya dibincangkan dengan baik antara pasangan dan keluarga masing-masing.

Contohnya lelaki yang bukan keturunan Syed ingin bernikah dengan wanita keturunan Syed yang awal namanya ada Syarifah. Maka perlu wujud perbincangan yang harmoni untuk 
kebaikan rumah tangga.