Makna ayat-ayat al qur’an yang diulang-ulang

Sekurang-kurangnya terdapat dua ayat yang dalam satu surah diulang-ulang penyebutannya:

Pertama, “Wa laqad yassarnal qur-ana li dzikri, fahal min muddakir” (Dan sungguh Kami telah mempermudah al Qur’an untuk menjadi pelajaran maka adakah yang akan mengambil pelajaran?).

 

Pengulangan ayat ini sebanyak empat kali dengan kalimat yang sama iaitu pada surah al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40.

 

Para ulama tafsir umumnya mengatakan bahawa yang dimaksud dengan ayat ini adalah Allah telah memudahkan kita untuk membaca, menghafal dan menggali ilmu al-Qur’an (lihat Tafsir al-Thabari). Kemudahan itu dengan cara menurunkan al-Qur’an berangsur-angsur, sejumlah ayat diturunkan langsung untuk merespon persoalan atau peristiwa yang terjadi, dengan menggunakan bahasa Arab iaitu bahasa yang dipakai oleh masyarakat di mana ayat Allah diturunkan. Ayat-ayatnya tidak bertembung antara satu sama yang lain, dan ayat-ayat Allah itu masuk sekaligus ke dalam akal yang paling cerdas dan hati yang paling jernih.

Namun ayat ini seolah-olah juga menegaskan bahawa kemudahan tersebut tidak berguna kalau kita sendiri enggan mempelajarinya. Jadi, penekanannya bukan semata-mata pada ‘kemudahan’, tapi juga pada frasa “mengambil pelajaran”. Di sinilah kita harus sentiasa belajar untuk memahami isi al-Qur’an. Itulah sebabnya para ulama menyusun kaidah ulumul Qur’an (ilmu-ilmu al-Qur’an) sebagai panduan memahami al-Qur’an.

 

Lantas apa pelajaran yang dapat kita kaji dari ayat ini?

Menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir fi Zilalil Qur’an, Surat Al-Qamar merupakan serangan yang mencekam kepada mereka yang ingkar dengan ayat Allah. Dengan demikian, sesuai konteks pembahasan surat al-Qamar ini, ‘pelajaran’ yang dimaksud dalam ayat ini berupa sejumlah kisah ummat terdahulu yg mendustakan kebenaran yg dibawa para Rasul sehingga mereka mendapatkan azab.

Kisah tersebut diulang-ulang pembahasannya dalam al-Qur’an agar memudahkan kita semua untuk memahami dan mengambil hikmahnya serta tidak mengulangi kesalahan ummat terdahulu. Jadi pelajaran yang terkandung dalam surat al-Qamar ini berupa azab terhadap ummat terdahulu.

Setelah surat al-Qamar (54) kita mendapati surah al-Rahman (55), di mana terdapat 31 kali pengulangan ayat “Fa biaiyi alaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan” (maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?).

 

Ayat ini diulang-ulang 31 kali dalam surah yang sama. Berbeza dengan surat al-Qamar yang bicara azab Allah, surah al-Rahman berulangkali menjelaskan pelbagai kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita.

 

Maka sekarang terbentang di hadapan kita ‘pelajaran’ tentang hubungan antara surah al-Qamar dan al-Rahman, serta kaitan antara ayat yang diulang pada kedua surat tersebut. Kalau 4 kali pengulangan redaksi dalam surah al-Qamar berkenaan dengan azab, maka 31 kali pengulangan dalam surah al-Rahman berkenaan dengan nikmat yang Allah berikan. Itu ertinya nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak dari azab yang Allah member ancaman kepada kita. Alhamdulillah.

Maka kembali kita dekati Allah dengan bersyukur memujiNya seraya mengucapkan terima kasih atas ampunanNya yang lebih besar dari murkaNya. Terima kasih pula kepada Allah kerana telah memudahkan kita memahami pelajaran bahawa rahmat dan nikmat yang Allah berikan itu jauh lebih banyak dari azabNya. Terima kasih Ya Allah….‪

Nadirhosen.net

 

No Comments

    Leave a reply