Mayit Yang Pandai Mengucapkan Terima Kasih

Diriwayatkan dari Abu Yahya An-Naqidi bahawa ia mendengar al-Hasan bin al-Jarawy berkisah:

 

Satu ketika aku melalui tanah kuburan saudara perempuanku, kemudian aku membaca Surah Tabarak (Surat Al-Mulk) di samping pusaranya. Belum selesai aku membacanya, tiba-tiba datang kepadaku seorang lelaki yang berkata:

 

“Sesungguhnya aku melihat saudara perempuanmu di dalam mimpiku. Ia berkata, ‘semoga Allah membalas kebaikan Abu Ali dengan sebaik-baik balasan’.”

 

Ya, Abu Ali yang dimaksud tak lain adalah al-Hasan bin al-Jarawy itu sendiri. Hal ini kemudian menjadi hujah bahawa sesungguhnya orang yang sudah meninggal tetap dapat memperoleh kemanfaatan melalui media amal soleh yang dilakukan orang yang masih hidup. Baik itu keluarga, kerabat mahupun orang lain yang mungkin mengenali si jenazah (orang mati). Dengan cara meniatkan amal baik tersebut untuk kemudian pahalanya dihadiahkan kepada si mayit.

 

Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani dalam kitabnya, Tahqîqul Amal fî Mâ Yanfa’ul Mayyita minal A’mâl memberikan penjelasan dengan sebuah hadis sahih yang berbunyi:

 

أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

 

“Bahawa sesungguhnya mayit itu dapat disiksa sebab tangisan keluarganya.”

 

Hadis di atas menunjukkan bahawa ternyata orang yang masih hidup itu dapat memberikan pengaruh siksa kepada si mayit atas kuasa Allah. Sedang Allah adalah Zat yang Maha Pengasih. Jika Allah memberikan azab siksa kepada si mayit akibat perbuatan ahli keluarganya di dunia, tidak menutup kemungkinan jika Allah juga menyampaikan kenikmatan kepada si mayit sebab amal soleh yang dilakukan keluarganya? Demikianlah mafhum mukhalafah (kefahaman sebaliknya) yang dihuraikan oleh Abuya Sayyid Muhammad al-Maliki. (www.nu.or.id)

No Comments

    Leave a reply