Modal Menjadi Pemimpin

Tahun 2018 ini adalah tahun politik, tahun pilihan raya. Salah memilih pemimpin sama saja kita ‘bunuh diri’ atas masa depan kita sendiri. Namun, jika sudah terpilih dengan cara yang baik dan benar maka ikutilah pemimpin itu dan jangan dirosakkan dalam perjalanan kepemimpinannya (QS an-Nisa: 59).

Pemimpin adalah sosok istimewa. Ia dipilih kerana memang layak dipilih. Ia diberi amanah kerana memang layak menerima amanah.

Begitu istimewanya, ramai yang memperebutkan menjadi pemimpin. Padahal, sejatinya tak perlu berebut kerana pemimpin yang layak sudah pasti terlihat dari rakam jejak kehidupannya (track record).

Namun, kerana aturan mainlah “yang memaksa” pemimpin selalu dipilih (diperebutkan). Dari sinilah punca masalahnya. Disebabkan pemimpin itu dipilih maka sangat bergantung siapa yang memilihnya bukan? Ertinya, selera pemilih sangat menentukan kualiti pemimpin terpilih.

Di sinilah para calon pemimpin diuji. Seberapa hebatkah ia mampu menyakinkan para pemilih bahawa ia layak dan tepat untuk dipilih. Padahal, memilih pemimpin yang benar, perlu masa yang panjang. Tidak hanya dikira hari dan bulan, melainkan tahunan.

Ia akan terlihat jelas rakam jejaknya sejak ia berkhidmat di masyarakat. Ruang dan waktu inilah yang akan menempa pemimpin itu benar atau hanya secara jadi-jadian.

Oleh itu, pada masa ini kita memerlukan pemimpin yang benar-benar mampu memimpin, bukan asal memimpin. Bukan pula pemimpin yang ‘pura-pura’ mampu menjadi pemimpin. Kalau kita membaca sejarah, banyak pemimpin yang baik dan menjadi teladan.

Sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad, Khulafa ar-Rasyidin, para ulama, tokoh-tokoh dunia yang membawa perubahan kebaikan patut kita jadikan contoh.

Seorang pemimpin selalu dilahirkan tepat pada zamannya masing-masing. Tidak tepat menyamakan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Konteks inilah yang perlu dipelajari calon pemimpin. Kerana itu, kita perlu belajar untuk terus belajar sesuai anjuran Nabi: “Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat.” (HR Bukhari).M

Modal asas pertama seorang pemimpin adalah ia harus disukai. Modal asas peringkat kedua diikuti. Peringkat ketiga dicintai dan peringkat keempat atau terakhir adalah dibela. Keempat formula tangga kepemimpinan ini (disukai, diikuti, dicintai, dan dibela) harus berurutan.

Tidak mungkin pemimpin dibela kalau tidak disukai. Tidak mungkin pemimpin langsung lompat tangga ingin diikuti apa keputusannya kalau belum disukai. Jadi, modal asas pertama pemimpin sebelum naik ke peringkat tertinggi adalah disukai. Bagaimana mungkin pemimpin dibela, dicinta, dan diikuti kalau dari awal tidak disukai. Benar tidak?

Oleh itu, jangan sampai salah memilih pemimpin kita. Apalagi, semuanya akan dimintai pertanggungjawapan atas apa yang kita pilih dan pimpin sesuai hadis Nabi: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR Bukhari Muslim). Di manapun Anda berada. Mulai dari lingkungan terkecil, keluarga, kejiranan, kampung, bandar, negeri, pertubuhan, di universiti hinggalah peringkat negara.

republika.co.id

No Comments

    Leave a reply