Nikmatnya Bercinta Setelah Menikah

 

Dr. Achmad Tafsir pernah bercerita bahawa ramai yang meremehkan masalah seksual dalam keluarga, padahal banyak krisis keluarga yang sebetulnya berpunca daripada masalah seks. Kedua belah pihak iaitu suami isteri tidak terbuka. Masalah-masalah itu kemudian menjadi bom jangkayang meletup bila-bila masa dan menjadi krisis keluarga. Ada sikap-sikap melampau terhadap seks itu, yang tidak seluruhnya benar.

Seks dalam keluarga merupakan masalah suci. Islam memberi tempat bagi manusia untuk menghidupkan aktiviti seks bagi suami-istri. Allah menyediakan kemuliaan akhirat ketika suami-istri menyalurkan seksnya, sekalipun itu sekadar untuk memperoleh kesenangan dari kekasihnya yang sah. Ketika seorang suami memandang istrinya, atau istri memandang suami, dengan penuh syahwat untuk bercumbu atau berjima’, Allah memandang mereka dengan pandangan rahmat.

Oleh itu, seorang muslim yang baik juga perlu memahami tuntunan Islam mengenai seks agar perilaku dan keperluanan seksnya mempunyai nilai di hadapan Allah. Sikap melampau dalam masalah seks, sebaiknya dielakkan. Menyibukkan dalam zikir sehingga melalaikan keperluan seks istrinya, tidak dipandang sebagai kemuliaan oleh agama. Begitu juga, tidak benar seorang istri menenggelamkan diri dengan kesibukan ibadah sehingga mengakibatkan keperluan seks suami terabaikan.

Abu Sa’ad menuturkan, Rasulullah Saw. pernah menegur istri Shafwan ibn Mu’attal kerana terlalu banyak beribadah sehingga mengganggu kehidupan perkahwinannya. Wanita itu biasa membaca dua surah yang panjang-panjang dalam shalat Isya’nya, sehingga membuat suaminya menunggu. Ia juga kerap melakukan puasa tanpa seizin suaminya, yang membuatnya kelelahan dan menghindari setiap kesempatan untuk melakukan hubungan seks dengan suaminya di siang hari (kerana hubungan seksual dilarang ketika melakukan ibadah puasa). Rasulullah memberikan peraturan demi suaminya, kata Ruqayyah Waris Maqsood. Beliau menggesakan untuk membatasi bacaannya pada satu surah saja dalam solat, dan berpuasa apabila diizinkan suaminya.

Hal yang sama juga terjadi ketika Rasulullah Saw. mendengar tentang seseorang yang suka berkhalwat, iaitu ‘Abdullah ibn ‘Amr. Ia biasa melakukan solat di sepanjang malam dan puasa di sepanjang siang. Rasulullah memberi nasihat untuk tidak berlebihan dalam ibadahnya seraya mengatakan, “Matamu mempunyai hak atas kamu,te tamumu mempunyai hak atas kamu, dan istrimu pun mempunyai hak atas kamu.” (HR Bukhari).

Allah ‘Azza wa Jalla memberikan rahmat bagi suami-istri yang melakukan jima’. Allah juga memberikan kenikmatan surgawi yang sangat menyenangkan ketika kita berjima’. Jima’ memberikan kelegaan dan keindahan dalam rumah tangga. Jima’ sangat penting dalam menjaga keharmonisan hubungan suami-istri. Ia juga mempererat jalinan perasaan dua orang yang berlainan jenis itu.

Jima’ begitu penting dalam menegakkan kehidupan rumah tangga. Tetapi ada yang lebih penting dari itu. Manusia memerlukan ketenangan (sakinah), cinta kasih dan rahmah. Jima’ hanyalah salah satu wasilah (perantara) untuk mencapai ketenangan jiwa kerana gejolak syahwat dapat disalurkan melalui jalan yang halal dan dihormati Allah.

Sebab itu, jima’ secara halal dapat menambah kecintaan suami-istri. Jima’ hanyalah wasilah. Ketika seseorang melakukan jima’, maka yang paling penting bukanlah kenikmatan bersetubuh, tetapi ketenangan jiwa, kejernihan hati, dan kelapangan dada. Sekalipun demikian, jima’ bukan semata peristiwa biologi. Ia juga merupakan peristiwa psikologi. Ketika jima’ terhenti hanya sebagai peristiwa biologi, maka yang ia peroleh hanyalah kenikmatan saat inzal (keluar mani bagi laki-laki, lubrikasi bagi wanita). Sesudahnya tak ada ketenangan hati dan ketenteraman jiwa ketika menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga, mendidik anak, dan ketika memperjuangkan komitmen kehidupan. Atau barangkali hal-hal semacam ini sudah tidak mengusik hati, kerana keresahan jiwa sudah menjadikan mereka sibuk terhadap kenikmatan-kenikmatan secara semu.

Sarkub.com

No Comments

    Leave a reply