Perbezaan Orang Berilmu dan Tidak Berilmu

Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran” (QS az-Zumar [39]: 9).

Ayat di atas merupakan bentuk soalan retorik yang tidak memerlukan jawapan. Ertinya, orang yang berilmu sudah pasti berbeza dengan orang tidak berilmu (bodoh). Orang berilmu lebih utama daripada orang bodoh. Ia sentiasa dapat mengambil pelajaran dari kehidupan dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya.

Keutamaan orang berilmu cukup banyak. Namun, ada dua keutamaan yang tidak diambil perhatian, iaitu cara melihat dan dilihat. Orang berilmu lebih banyak melihat sesuatu dari sisi positif. Dalam pandangannya tidak ada satu pun peristiwa di dunia ini yang sia-sia. Semuanya pasti ada manfaatnya (QS Ali Imran [3]: 191).

Tentu hal ini berbeza dengan cara pandang orang bodoh yang sering melihat sesuatu dari sisi negatif. Setiap peristiwa terkadang direspons dengan keluh kesah, caci maki, dan putus asa.

Sampah, misalnya, adalah objek yang akan berbeza maknanya jika dilihat oleh orang bodoh dan orang berilmu. Orang bodoh akan melihatnya sebagai sesuatu yang menjijikkan. Ia akan merespons objek tersebut dengan kemarahan.

Terkadang kemarahan tersebut diekspresikan dengan menyalahkan orang lain, khasnya kepada pihak yang mengurusnya. Jadi, sampah baginya bermakna buruk kerana cara pandangnya yang negatif.

Berbeza dengan orang bodoh, orang berilmu akan melihat sampah sebagai potensi menghasilkan wang. Dalam fikiran kreatifnya terbayang bahawa di belakang tumpukan yang kotor ada beragam potensi. Mulai dari potensi menghasilkan baja, tenaga elektrik dan bank sampah. Orang berilmu melihat sampah dengan sikap positif sehingga yang semula terlihat kotor dan menjijikkan diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Tidak hanya cara memandang kehidupan, keutamaan orang berilmu juga terdapat pada masa dipandang baik oleh Allah, manusia, mahupun makhluk lainnya. Allah memandang orang berilmu sebagai makhluk mulia sehingga derajatnya akan diangkat ke tempat yang lebih tinggi.

“ … niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS al-Mujadalah [58]: 11).

Manusia dan makhluk lain pun melihat orang berilmu sebagai sosok mulia. Banyak di antara mereka yang merasa tenang, selesa, dan tercerahkan ketika melihatnya dan dekat dengannya.

Oleh itu, mereka selalu menghormati keberadaannya dengan sentiasa mendoakan dan memohonkan ampun baginya sebagaimana dijelaskan oleh satu hadis: “Sesungguhnya para malaikat melebarkan sayapnya kerana rida kepada orang yang menuntut ilmu. Sesungguhnya makhluk yang berada di langit dan di bumi sampai ikan paus yang di dalam lautan senantiasa memohonkan ampun (kepada Allah) bagi orang yang berilmu (‘alim)” (HR Abu Daud dan Tirmidzi). Wallahu a’lam. (republika.co.id)

 

No Comments

    Leave a reply