Sikap Umar Melihat Kezaliman Anak Gabenor

Selain memiliki perasaan yang halus dan peka terhadap persoalan umatnya, salah satu sahabat Nabi Muhammad Sayydina Umar bin Khattab dikenali dengan sikapnya yang tegas terhadap segala sesuatu yang batil. Apalagi hal itu menyangkut maruah warganya yang tersakiti orang lain.

Khalifah Umar sangat mengambil berat masalah kesejahteraan, keamanan, dan keadilan warganya. Suatu ketika Umar mendapat laporan bahawa anak Gabenor Mesir telah menampar seorang warga negara tanpa ada alasan yang kukuh.

Dengan serta merta, Umar segera memanggil Gabenor Mesir yang  tak lain adalah ‘Amar bin Al-Ash dan anaknya bagi mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai sewenang-wenang itu.

Di hadapan Gabenor Mesir dan anak lelakinya itu, Khalifah Umar memperlihatkan ketegasannya dengan kata-kata yang hingga kini termasyhur menjadi sebuah doktrin. Umar berkata:

Ilaa mataa ista’badtum an naasa wa qod waladathum ummahatuhum ahroron? (Sampai bila kalian menjadikan manusia sebagai hamba sahaya , padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka?)

Konon, menurut riwayat yang diceritakan oleh KH Saifuddin Zuhri dalam buku karyanya Berangkat dari Pesantren (2013) itu, doktrin Sayyidina Umar tersebut yang menggelorakan semangat juang para kiai dan ulama di Indonesia dalam mengusir penjajah dari tanah air.

dipetik dalam www.nu.or.id

No Comments

    Leave a reply