Tag: Fazlur rahman
Fazlur Rahman dengan Gerakan Gandanya

Fazlur Rahman dengan Gerakan Gandanya

Fazlur Rahman (1919 M- 1988 M) dikenal dalam islamic studies sebagai tokoh intelektual Islam modernis yang tergolong brilliant. Sebagai tokoh intelektual Islam, Fazlur Rahman ...

Baca Lagi...
Catatan Fazlur Rahman untuk Islam Nusantara

Catatan Fazlur Rahman untuk Islam Nusantara

Dalam tradisi keilmuan Islam Kontemporer, barangkali sosok Fazlur Rahman dikenal sebagai seorang modernis untuk Studi Islam yang cukup progresif dan memiliki wawasan yang ...

Baca Lagi...