Tag: hukum islam
KEADILAN UNDANG-UNDANG SYARIAH

KEADILAN UNDANG-UNDANG SYARIAH

PADA asasnya, tiada siapa yang mengaku sebagai umat Islam menolak ketentuan dan undang-undang yang telah digariskan Allah dalam al-Quran dan dijelaskan secara lebih terperinci ...

Baca Lagi...
HUKUM

HUKUM

Perintah Allah S.W.T. yang berhubung dengan perbuatan orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, kebolehan ataupun ketetapan yang berdasarkan sebab, syarat atau halangan disebut ...

Baca Lagi...
QIYAS

QIYAS

PENGERTIAN QIYAS Qiyas berasal daripada bahasa Arab al-qiyas (membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain). Menurut ulama usul figh, qiyas ialah memberikan hukum ...

Baca Lagi...