Tag: islam
Fakta dan Sains  Kebenaran Korespondensi dalam Sains

Fakta dan Sains  Kebenaran Korespondensi dalam Sains

Sejak lahir, manusia mempunyai daya intelek. Daya intelek berasal dari otak. dari sinilah ilmu pengetahuan muncul. Dalam sejarah filsafat Yunani kuno, ada filsuf yang memulai ...

Baca Lagi...
Memahami Islam Sebagai “Rahmatan li l-‘Alamin”:  Mengapa Perlu Bermusuh dengan Islam dan Penganutnya?

Memahami Islam Sebagai “Rahmatan li l-‘Alamin”: Mengapa Perlu Bermusuh dengan Islam dan Penganutnya?

  Mutakhir ini Islam dan penganutnya menghadapi pelbagai cabaran getir sehingga ada pula yang cuba mengambarkan dunia tanpa Islam (A World Without Islam). Nampak seperti ...

Baca Lagi...
Inilah 10 Cara Sederhana Menajamkan Kinerja Otak

Inilah 10 Cara Sederhana Menajamkan Kinerja Otak

Kadang kita merasa kalau kemampuan otak adalah karunia Tuhan dan ‘warisan’ orangtua yang telah digariskan lewat perantara DNA. Kita kemudian berasumsi kalau kita tak dapat ...

Baca Lagi...
Menguji Ketepatan Definisi Islam Nusantara

Menguji Ketepatan Definisi Islam Nusantara

Meski tak seheboh dulu, kita semua tentu ingat bahwa istilah Islam Nusantara pernah menjadi salah satu perdebatan hangat yang melibatkan banyak kalangan dari Muslim Indonesia. ...

Baca Lagi...
Apa Itu Jins?

Apa Itu Jins?

Pada tulisan sebelumnya kita sudah menguraikan sekelumit pengenalan mengenai kulliyat khamsah. Kita tahu bahwa kulliyat khamasah itu adalah unsur-unsur yang merangkai ...

Baca Lagi...
Cara yang Salah dalam Mendidik Anak menurut Syekh Yusri

Cara yang Salah dalam Mendidik Anak menurut Syekh Yusri

“Tuhan kita itu Mahakaya. Bukan hal yang sulit bagi Dia untuk mengabulkan seluruh permintaan kita. Tapi faktanya Dia tidak menuruti semua kemauan kita. Terkadang doa kita terkabul ...

Baca Lagi...
Kalau sudah baik untuk apa beragama?

Kalau sudah baik untuk apa beragama?

Di dunia ini, kadangkala kita menyaksikan orang-orang yang berprilaku baik, tapi sayangnya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka hidup teratur, disiplin, berlaku adil, ...

Baca Lagi...
AGAMA PAKSA

AGAMA PAKSA

 Islam dipenuhi oleh orang-orang yang suka memaksa. Memaksa orang salat, puasa, atau pakai jilbab. Atau memaksa orang untuk tidak berzina, atau tidak minum khamar. Ada juga yang ...

Baca Lagi...
Telaah Ahlu Fatrah dalam Al-Qur’an

Telaah Ahlu Fatrah dalam Al-Qur’an

Ahlu Fatrah Menurut Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya, fatrah secara bahasa berarti diam, maksudnya adalah diamnya kedatangan rasul, atau tidak adanya rasul. Dalam Lisanul Arab ...

Baca Lagi...
NARATIF-NARATIF ISLAM KITA YANG SERING BERUBAH-UBAH SELAMA 40 TAHUN INI: AKHIRNYA YANG MANA SATU MEMBERIKAN MAKNA KEPADA UMAT TENTANG AGAMA MEREKA?

NARATIF-NARATIF ISLAM KITA YANG SERING BERUBAH-UBAH SELAMA 40 TAHUN INI: AKHIRNYA YANG MANA SATU MEMBERIKAN MAKNA KEPADA UMAT TENTANG AGAMA MEREKA?

Setiap kali perubahan tampuk pemerintahan, umat Islam di Malaysia diperkenalkan dengan naratif baru Islam. Dahulu kita diperkenalkan dengan “Penerapan Nilai-Nilai Islam”, “Islam ...

Baca Lagi...