Tag: islam
Apa Itu Jins?

Apa Itu Jins?

Pada tulisan sebelumnya kita sudah menguraikan sekelumit pengenalan mengenai kulliyat khamsah. Kita tahu bahwa kulliyat khamasah itu adalah unsur-unsur yang merangkai ...

Baca Lagi...
Cara yang Salah dalam Mendidik Anak menurut Syekh Yusri

Cara yang Salah dalam Mendidik Anak menurut Syekh Yusri

“Tuhan kita itu Mahakaya. Bukan hal yang sulit bagi Dia untuk mengabulkan seluruh permintaan kita. Tapi faktanya Dia tidak menuruti semua kemauan kita. Terkadang doa kita terkabul ...

Baca Lagi...
Kalau sudah baik untuk apa beragama?

Kalau sudah baik untuk apa beragama?

Di dunia ini, kadangkala kita menyaksikan orang-orang yang berprilaku baik, tapi sayangnya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka hidup teratur, disiplin, berlaku adil, ...

Baca Lagi...
AGAMA PAKSA

AGAMA PAKSA

 Islam dipenuhi oleh orang-orang yang suka memaksa. Memaksa orang salat, puasa, atau pakai jilbab. Atau memaksa orang untuk tidak berzina, atau tidak minum khamar. Ada juga yang ...

Baca Lagi...
Telaah Ahlu Fatrah dalam Al-Qur’an

Telaah Ahlu Fatrah dalam Al-Qur’an

Ahlu Fatrah Menurut Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya, fatrah secara bahasa berarti diam, maksudnya adalah diamnya kedatangan rasul, atau tidak adanya rasul. Dalam Lisanul Arab ...

Baca Lagi...
NARATIF-NARATIF ISLAM KITA YANG SERING BERUBAH-UBAH SELAMA 40 TAHUN INI: AKHIRNYA YANG MANA SATU MEMBERIKAN MAKNA KEPADA UMAT TENTANG AGAMA MEREKA?

NARATIF-NARATIF ISLAM KITA YANG SERING BERUBAH-UBAH SELAMA 40 TAHUN INI: AKHIRNYA YANG MANA SATU MEMBERIKAN MAKNA KEPADA UMAT TENTANG AGAMA MEREKA?

Setiap kali perubahan tampuk pemerintahan, umat Islam di Malaysia diperkenalkan dengan naratif baru Islam. Dahulu kita diperkenalkan dengan “Penerapan Nilai-Nilai Islam”, “Islam ...

Baca Lagi...
Keyakinan Hakiki

Keyakinan Hakiki

Pada umumnya motivasi di latarbelakangi oleh pengalaman orang lain yang sangat berkesan baginya. Terkadang ia berupa pengalaman yang menyenangkan, terkadang juga berupa pengalaman ...

Baca Lagi...
KENAPA ICERD DITENTANG?

KENAPA ICERD DITENTANG?

Perhimpunan menolak ratifikasi dokumen Konvensyen Antarabangsa Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Kaum (ICERD) yang berlangsung di Dataran Merdeka pada 8 Disember ...

Baca Lagi...
AS DI BALIK KONFLIK MUSLIM DI XINJIANG? 

AS DI BALIK KONFLIK MUSLIM DI XINJIANG? 

Baru saja saya mengikuti berita-berita viral tentang persoalan muslim di Xinjiang. Tetapi ada beberapa hal yang juga harus dipahami publik Indonesia. Muslim Uighur di Republik ...

Baca Lagi...
Bukti Keajaiban Bersedekah Bukan Karena “Mampu”, Tapi Karena “Mau”

Bukti Keajaiban Bersedekah Bukan Karena “Mampu”, Tapi Karena “Mau”

Abu Hurairah bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Apabila seseorang itu meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara; sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan ...

Baca Lagi...