Tag: rahmat alam
 Pengertian Islam Sebagai Rahmatan Lil-‘âlamîn

 Pengertian Islam Sebagai Rahmatan Lil-‘âlamîn

Ungkapan 'Islam sebagai rahmatan lil-'âlamîn' sebenarnya merujuk pada firman Allah Swt dalam surat ke 21 al-Anbiyâ ayat 107: "Wa mâ arsalnâka illâ rahmatan lil-'âlamîn". Artinya: ...

Baca Lagi...