TOKOH KORPORAT DAN AGAMA NEGERI PAHANG

Tokoh ini dipercayai berasal dari Timur Tengah yang datang ke Singapura sejak kecil. Kemudian beliau berpindah ke negeri Pahang untuk mencari kehidupan yang selesa. Hal ini demikian kerana pada waktu itu negeri Pahang mempunyai hasil mahsul yang makmur. Selain seorang korporat, beliau juga terkenal sebagai seorang tokoh agama yang disegani. Malah di samping berniaga pada waktu itu, Habib Hassan juga mementingkan didikan agama. Dalam hal ini, keluarga serta orang-orang yang di bawah jagaannya dipastikan mendapat didikan agama yang sempurna.

Habib Hassan bin Syed Ahmad al-Attas merupakan salah seorang tokoh  korporat dan pendidik peringkat awal di negeri Pahang. Iaitu sewaktu pemerintahan Sultan Ahmad al-Muadzam Syah (1836-1914), Sultan Pahang yang pertama.

Pada masa ini, negeri Pahang terkenal dengan hasil bijih timah dan emas. Hasil galian itu didapati di Lembah Sungai Kuantan dan di beberapa tempat di daerah Lipis. Antaranya terdapat di Penjom, Tanum, Telum, Raub, Yong, Sampan, Cheka, Selinsing, dan banyak lagi. Sebagai seorang korporat, Habib Hassan membeli dan menjual bijih timah dan emas. Dalam masa yang sama beliau juga membawa masuk pekerja-pekerja dari Singapura untuk mengusahakan lombong tersebut.

Kebanyakan pekerja yang dikendalikan oleh Habib Hassan terdiri daripada orang-orang Cina. Pengusaha lombong di situ mendapatkan pekerja tersebut daripada Habib Hassan dengan perkiraan kadar yang munasabah. Oleh hal yang demikian Habib Hassan sentiasa dihormati oleh orang-orang Cina khususnya yang datang mencari nafkah di Pahang. Dalam kalangan mereka bukan sahaja menjadi pekerja lombong malah ada yang menjadi tauke.

Pengaruh Habib Hassan di kalangan orang-orang Cina ini memudahkan tokoh ini menyelesaikan masalah yang timbul. Sebenarnya, pada waktu ini perusahaan mengeluarkan bijih timah dan emas bukan sahaja dijalankan oleh orang-orang Cina dan penduduk tempatan. Tetapi turut diusahakan juga oleh pihak Inggeris dan Australia. Mereka ini memajak tanah-tanah atau kawasan-kawasan bijih timah dan emas dari Kerajaan Pahang dengan cara tertentu.

Dalam perusahaan ini, pelbagai pihak cuba mengaut keuntungan yang banyak terutama pihak Inggeris dan Cina. Walau bagaimanapun keadaan ini dapat dikawal oleh pihak Sultan dengan bantuan orang-orang besar baginda. Hal ini demikian kerana kebanyakan kawasan perusahaan bijih timah dan emas dipajakkan kepada orang Inggeris dan Cina.

Walau bagaimanapun, Habib Hassan yang telah meminta kebenaran Sultan untuk mendapat kuasa mengendalikan pekerja masih gagal. Pihak Inggeris menolak usahanya. Dengan peristiwa ini, Sultan Ahmad dapat membaca akan helah pihak Inggeris. Mereka mahu membolot segala kekayaan bijih di negeri Pahang. Oleh hal yang demikian, pada tahun 1887 baginda telah membatalkan beberapa perjanjian pajakan dengan Inggeris. Jadi, beberapa kawasan terutamanya di Kuantan tidak boleh dilakukan perlombongan. Hal ini sangat mendukacitakan pihak Inggeris.

Oleh sebab itu, Hugh Clifford yang menjadi wakil Residen Inggeris di Pahang pada tahun 1888 telah menyusun satu undang-undang perusahaan. Undang-undang itu meliputi peraturan pekerja perusahaan bijih dan tanggungjawab majikan terhadap pekerja-pekerja. Peraturan ini kemudiannya telah disesuaikan oleh Sultan Ahmad demi kebajikan rakyat baginda. Walau bagaimanapun, Habib Hassan mendapati terdapat kekurangan dalam beberapa peraturan yang telah diluluskan itu. Padanya peraturan itu banyak menyebelahi Inggeris dan menguntungkan mereka.

Dalam hal ini, Habib Hassan banyak memberi pandangan kepada baginda Sultan tentang usaha jahat Inggeris di Pahang itu. Mereka mahu mengaut kekayaan melalui hasil mahsul dengan pelbagai cara yang licik. Pandangannya itu termasuk pemberian ganjaran kepada pembesar negeri yang terlibat di kawasan perlombongan

Pada awal kedatangan Habib Hassan ke negeri Pahang, tokoh ini telah meneroka sebuah pulau di Kuala Sungai Pahang. Dia telah menjalankan operasi mengambil pekerja-pekerja Cina dari Singapura ke pulaunya. Pulau ini sekarang terkenal dengan nama Pulau Habib Hassan. Beliau dan penghuni lain menanam kelapa di pulau ini. Pulau tersebut dijadikan lokasi dan tempat kediamannya adalah kerana kemudahan laluan kenderaan laut. Pada masa itu pengangkutan seperti kapal kecil, tongkang, dan lain-lain mengguna laluan tersebut. Sebahagiannya datang dari Singapura. Di pulau ini juga Habib Hassan menempatkan bijih timah yang akan dihantar ke Singapura. Keadaan pulau yang dikelilingi oleh air memudahkan beliau dan orang-orangnya menjaga keselamatan diri dan harta.

Pada penghujung usianya, Habib Hassan dilantik menjadi salah seorang daripada penjaga khazanah negeri. Tokoh ini menjadi orang kepercayaan Sultan untuk mentadbir khazanah Sultan. Pada masa yang sama, Habib Hassan dilantik menjadi ketua agama Islam di istana. Beliau mengendalikan hal-ehwal agama Islam di istana Sultan Ahmad termasuk mengajar agama dan mengaji al-Quran.

Tugas beliau sebagai pegawai istana, menjadikan Habib Hassan seorang yang berpengaruh dalam masyarakat. Apatah lagi beliau sendiri yang mempunyai lebihan harta banyak menyumbang kepada agama. Pada tahun 1921 beliau telah mendirikan sebuah sekolah agama yang diberi nama Madrasatul ‘Arabiah al-Attas di Kampung Ketapang, Pekan. Mata pelajaran yang diajar di sekolah ini ialah bahasa Arab, Ilmu Hisab, tawarikh (sejarah), Ilmu Alam (geografi) di samping pengetahuan agama Islam yang menjadi asas pengajian. Sekolah ini mendapat sambutan semua golongan masyarakat termasuk golongan istana.

Sekolah ini kekal hingga sekarang dan kini ditadbirkan oleh Kerajaan Negeri Pahang sejak tahun 60-an. Sebagai tokoh agama serta usahawan yang berjaya, Habib Hassan perlu dikenang. Jasa-jasa tokoh ini wajar ditulis dalam sejarah perkembangan pendidikan dan agama Islam khususnya dalam pembinaan negeri Pahang. Begitu juga dalam membangunkan masyarakat dalam bidang ekonomi. Dari sumber rujukan yang dibuat, tidak dapat ditentukan bila tokoh ini dilahirkan dan bila pula dia meninggal dunia. Namun yang dapat dikesan ialah Habib Hassan turut memberi sumbangan kepada kerajaan Pahang semasa pemerintahan Sultan Mahmud dan Sultan Abdullah.

Catatan: Ibnu Khaldun

No Comments

    Leave a reply